לפרקליטות מחוז דרום (אזרחי) דרוש/ה מזכיר/ת (פרקליטות) – משרה פנויה

 
|19/02/2013|

המשרה מיועדת לאיוש ע"י בני האוכלוסיה הערבים לרבות הדרוזים והצ'רקסים
 
תואר המשרה : מזכיר/ת פרקליטות
מספר המשרה : 81007378
מתח הדרגות : 15-17 בדירוג המינהלי
היקף המשרה : משרה מלאה (100%)
מועד תחילת העסקה : מיידי
 
מקום העבודה:     פרקליטות מחוז דרום (אזרחי)
רח' התקווה 4, קריית הממשלה, באר-שבע
 
תיאור התפקידים:
ארגון וריכוז הטיפול בתיקים בלשכה:
הכנת תיקים המיועדים להופעת הפרקליטים בבתי המשפט לשם עריכת רשימת
ההופעות השבועית;
ריכוז עבודת התיוק והכנת התיקים המיועדים לביעור;
ניתוב תיקים לטיפול הפרקליטים;
סיוע לממונה בקיום קשר מתמיד עם מזכירויות בתי המשפט בכל הנוגע לקביעת
מועדי משפטים;
עדכון והפצה של רשימת ההופעות השבועית של הפרקליטים בבתי המשפט וההוראות
הפנימיות של הענף;
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורכי הפרקליטות ודרישת הממונה והפרקליטים
במחוז.
 
דרישות סף:
************
השכלה : השכלה תיכונית (12 שנות לימוד)
 
ניסיון:
לבעלי השכלה תיכונית (12 שנות לימוד) - שנתיים ניסיון
לבעלי השכלה תיכונית +2 (14 שנות לימוד) - שנת ניסיון אחת
לבעלי השכלה אקדמית - 0 שנות ניסיון
 
דרישות רצויות
**************
 ידע ו/או נסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת
המעונין/ת מתבקש לשלוח את המסמכים הבאים:
א.      קורות חיים.
ב.      אישורים על השכלה וניסיון.
 
למייל   LimorCo@Justice.gov.il  או לפקס מס' 02-6462661
מועד אחרון להגשת מועמדות - יום  שלישי 26.2.2013
מועמדויות שיוגשו לאחר מועד זה או ללא כל האישורים המבוקשים לא יטופלו.
לבירורים נוספים ניתן לפנות לטלפון מס'  08-6264683.
רצוי מועמדים/ות אשר עברו בהצלחה את מבחני נציבות שירות המדינה.
ה ע ר ה:  ייבדקו פניות מתאימות בלבד, וזאת על פי צרכי המשרד ושיקול דעתו.