פרקליטות המדינה

 

אודות פרקליטות המדינה

פרקליטות המדינה מייצגת את מדינת ישראל ואת רשויות השלטון בפני בתי המשפט ובתי הדין השונים, על כל ערכאותיהם. הפרקליטות הנה חלק מהרשות המבצעת של מדינת ישראל, ופועלת ארגונית כחלק ממשרד המשפטים. ואולם, בתחום אכיפת החוק הפלילי פועלת הפרקליטות באופן עצמאי ובלתי תלוי.

מעמדה המיוחד של הפרקליטות כגוף האמון על ביצור שלטון החוק והמנהל התקין מוכר ומכובד על-ידי זרועות הממשל השונות בישראל.

בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה, ולו ארבעה משנים - משנה לעניינים פליליים, משנה לעניינים אזרחיים, משנה לעניינים מיוחדים ומשנה לאכיפה כלכלית.

 

​​​​

מוקד המידע המשרדי

076-5300880