לוח מכירת מקרקעין

 
|29/10/2014 |

​נא לעיין בתקנון של כל מכרז  לפני הגשת הצעה.

נא לשים לב לנספחים המצורפים לכל מכרז.


************************************************************************************************************************

   מכרזים 13/2014 ו-14/2014 סגורים.