לוח מכירת מקרקעין

 
|27/01/2015 |

​נא לעיין בתקנון של כל מכרז  לפני הגשת הצעה.

נא לשים לב לנספחים המצורפים לכל מכרז.


           

 

**********************************************************************************************************************************