לוח מכירת מקרקעין

 
|06/04/2014|

​נא לעיין בתקנון המכרזים לפני הגשת הצעה.

נא לשים לב לנספחים המצורפים לכל מכרז.


 

 
 
 ************************************************************************************************************************