האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי

פעולות נפוצות

הודעות דוברות

איתור מחוז מטפל

דבר מנהל היחידה


שלום רב,
לפני כשנתיים חנכנו את אתר האינטרנט המחודש של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי. במסגרת האתר המחודש הצבנו לעצמנו כמטרה לייעל את השירות הניתן לקהילת עורכי הדין, רואי החשבון והכלכלנים, ובעיקר, להנגיש את השירות והמידע לכלל הציבור.