רשום והסדר מקרקעין

חדשות מהאגף

מרכז השירות והמידע

פעיל בימים א' עד ה',
בין השעות 08:00-17:00

076-5300900

קבלת קהל בלשכות המרשם כל יום , למעט ימי שלישי ושישי בין השעות 08:30 עד 12:30

איתור לשכה לפי גוש או יישוב