רשום והסדר מקרקעין

יחידות האגף

דבר מנהלת האגף

  • דבר מנהלת האגף

    ​האגף לרישום והסדר מקרקעין עוסק בקשת רחבה של פעולות הכרוכות בניהול ורישום זכויות במקרקעין בכל רחבי המדינה, לרבות יישוב סכסוכים בין בעלי דירות (בבתים משותפים).

    באתר  ניתן למצוא תיאור תמציתי של האגף ומבנהו, מידע שימושי אודות מיקום הלשכות ושעות הפעילות שלהן, קישורים לאתרי הפצת המידע לשם עיון בפנקסים, וזאת לצד תדריכים, טפסים (לרבות טפסים מקוונים) והחלטות שיפוטיות.

איתור לשכה לפי גוש או יישוב

*** חשוב ***

 סגירת לשכות חולון לשם הטמעת מערכת מחשוב  חדשה

 

בין התאריכים  2.9.2014 - 10.9.2014 תהיינה לשכות הרישום והמפקחת על רישום מקרקעין בחולון סגורות לציבור,  לשם הטמעת מערכת רימון – מערכת מחשוב חדשה ומתקדמת לכל יחידות האגף.
בתאריכים הנקובים לעיל לא יינתן כל שירות בלשכות חולון, לרבות הפקדת תיקים, הגשת תובענות, דיונים שיפוטיים, מענה טלפוני ועוד.

ניתן יהיה להפקיד תיקים בתקופת הסגירה באמצעות הדואר.
כמו כן, ייתכנו שיבושים בשירותי עיון בפנקסי המקרקעין באמצעות האינטרנט (הפצת מידע). 

הציבור מתבקש לעקוב באופן שוטף אחר

הודעות הנהלת האגף שיפורסמו באתר בנוגע להמשך הפריסה ביתר הלשכות.
הנהלת האגף מתנצלת מראש על חוסר הנוחות אשר יגרם לקהל בתקופת ביניים זו.

ניתן לצפות בהודעה המלאה בקישור הבא:
הודעה על סגירת לשכות חולון