רשום והסדר מקרקעין

יחידות האגף

דבר מנהלת האגף

    דבר מנהלת האגף

    ​האגף לרישום והסדר מקרקעין עוסק בקשת רחבה של פעולות הכרוכות בניהול ורישום זכויות במקרקעין בכל רחבי המדינה, לרבות יישוב סכסוכים בין בעלי דירות (בבתים משותפים).

    באתר  ניתן למצוא תיאור תמציתי של האגף ומבנהו, מידע שימושי אודות מיקום הלשכות ושעות הפעילות שלהן, קישורים לאתרי הפצת המידע לשם עיון בפנקסים, וזאת לצד תדריכים, טפסים (לרבות טפסים מקוונים) והחלטות שיפוטיות.