רשום והסדר מקרקעין

יחידות האגף

דבר מנהלת האגף

  • דבר מנהלת האגף

    ​האגף לרישום והסדר מקרקעין עוסק בקשת רחבה של פעולות הכרוכות בניהול ורישום זכויות במקרקעין בכל רחבי המדינה, לרבות יישוב סכסוכים בין בעלי דירות (בבתים משותפים).

    באתר  ניתן למצוא תיאור תמציתי של האגף ומבנהו, מידע שימושי אודות מיקום הלשכות ושעות הפעילות שלהן, קישורים לאתרי הפצת המידע לשם עיון בפנקסים, וזאת לצד תדריכים, טפסים (לרבות טפסים מקוונים) והחלטות שיפוטיות.

איתור לשכה לפי גוש או יישוב

בקשה לרישום משכנתה-המצאת אישור על סילוק חובות ארנונה

החל מיום 02.03.14,  יש לצרף לכל בקשה לרישום משכנתה, אישור על סילוק חובות ארנונה בנכס בו מבוקש רישומה.

זאת, בהתאם לפסיקת בית משפט העליון, כי על רשם המקרקעין לדרוש, כתנאי לרישום משכנתה, תעודה המעידה על סילוק חובות הארנונה בהתאם לסעיף 324(א) לפקודת העיריות וסעיף 21 לפקודת המועצות המקומיות. וביחס לאותו נכס בו מבוקש רישום המשכנתה.