חוקים, תקנות ותקנים מבנים תשתיות וסביבה

 
תוצאות 15-1 מתוך 31 תוצאות
כותרתממוין לפי כותרת בסדר יורדקובץ   תאור מורחבממוין לפי תאור מורחב בסדר יורדתאריךממוין לפי תאריך בסדר יורדקבצים נוספיםממוין לפי קבצים נוספים בסדר יורדנושאיםממוין לפי נושאים בסדר יורדסוג מסמךממוין לפי סוג מסמך בסדר יורד
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), תשס"ב-2001קובץ וורד​תקנות העוסקות בהקצאת חניות לעובדים עם מוגבלות   pdf הורד קובץ 1010 תקנות עדיפות במקומות חניה במקום העבודה.pdf
נגישות; תעסוקה; מבני ציבור; חניהתקנות; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), תשס"ח-2008קובץ וורד​תקנות נגישות לאתרי עתיקות, גנים לאומיים, שמורות טבע, שטחי שמנהלת קרן קיימת לישראל   pdf הורד קובץ 1060 תקנות התאמות נגישות לאתר.pdf
נגישות; סביבהתקנות; מלא
תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדשקובץ וורדת​קנות התכנון והבניה פרק ח1 העוסק בנגישות בניין ציבורי חדש אשר ההיתר לבנייתו ניתן החל ב-1 באוגוסט 2009 - דרך נגישה, אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה, תאורה, שילוט, חניה, מעלית מעלון, מדרגות, מתקני תברואה, יחידות אכסון, מקומות התקהלות ועוד.   pdf הורד קובץ 1090 תקנות התכנון והבנייה תוספת שנייה חלק ח1 פרק א בניין ציבורי חדש.pdf
נגישות; מבני ציבורתקנות; סעיפים נבחרים
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק ב': נגישות בנייני מגוריםקובץ וורדתקנות העוסקות בהנגשה של מבנה מגורים שההיתר לבנייתו ניתן אחרי החל מספטמבר 2010. סעיפים נבחרים מחוק התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) חלק ח1 פרק ב'.​   pdf הורד קובץ 1100 תקנות נגישות בניין מגורים חדש.pdf
נגישות; מבנה מגוריםתקנות; סעיפים נבחרים
חלק ח' לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תשל"ו-1970קובץ וורד​תקנות למתן היתר בניה לבניין ציבורי חדש או לשינויים בבניין ציבורי קיים.
שימו לב!!! חלק זה הוחלף ע"י חלק ח1 לתקנות התכנון והבניה.
  pdf הורד קובץ 1130 תקנות התכנון והבניה פרק ח התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבניין ציבורי.pdf
נגישות; מבני ציבורתקנות; מלא
סעיפים נבחרים מחוק התכנון והבנייהקובץ וורדסעיפים נבחרים מחוק התכנון והבנייה: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים, נגישות לאנשים עם מוגבלות   pdf הורד קובץ 1190 חוק התכנון והבנייה סעיפים נבחרים.pdf
נגישות; מבני ציבור; מבנה מגורים; חינוךחוק; סעיפים נבחרים
התאמות נגישות לאדם עם מוגבלות בבניין מגורים - חוק המקרקעין, התשכ"ט -1969 (סעיף 59ג)קובץ וורד​התאמות נגישות ברכוש משותף בבניין מגורים בו מתגורר אדם עם מוגבלות - התאמת דלתות, שביל גישה, אמצעי הרמה, תאורה ועוד.   pdf הורד קובץ 1230 התאמות נגישות לאדם עם מוגבלות בבניין מגורים - חוק המקרקעין.pdf
נגישות; מבנה מגוריםחוק; סעיפים נבחרים
חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), תשמ"ח-1988קובץ וורד​התאמות נגישות במדרכות - מעברי חציה ומדרכות פנויות ממכשולים.   pdf הורד קובץ 1240 חוק הרשויות המקומיות - סידורים לנכים.pdf
נגישות; תשתיותחוק; מלא
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 [סימן כ"ט לחלק ג' לתוספת השניה: התקנת מעלית ומעלון בבנין מגורים קיים (מגורים)]קובץ וורד​התקנת מעלית או מעלון בבניין מגורים קיים - הגדרת מידות.   pdf הורד קובץ 1260 תקנות התכנון והבניה פרק ח סימן כט התקנת מעלית ומעלון בבנין מגורים קיים.pdf
נגישות; מבנה מגוריםתקנות; סעיפים נבחרים
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 (פרק ה'1: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים ופרק ה'1א': נגישות לאנשים עם מוגבלות)קובץ וורד​פרק ה'1: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים, פרק ה'1א: נגישות לאנשים עם מוגבלות   pdf הורד קובץ 1270 חוק התכנון והבנייה פרקים ה1 ה1א.pdf
נגישות; מבנה מגורים; מבני ציבורחוק; סעיפים נבחרים
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 סעיף 149: תנאים מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות, וסעיף 151: סטייה ניכרתקובץ וורד​נגישות מבנים - היתר לשימוש חורג, מתן הקלות וסטייה ניכרת בחוק התכנון והבניה.     נגישות; מבני ציבור; מבנה מגוריםחוק; סעיפים נבחרים
תקן ישראלי - ת"י 2481 חלק 70 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – התאמות מיוחדות לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מגבלות - תוכן ענייניםקובץ וורד​תוכן עניינים לתקן ישראלי - ת"י 2481 חלק 70 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – התאמות מיוחדות לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מגבלות   pdf הורד קובץ 1370 תקן ישראלי 2481 חלק 70 מעליות דרישות נגישות.pdf
נגישות; מבני ציבורתקן ישראלי; סעיפים נבחרים
תקן ישראלי – ת"י 2252 חלק 1 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים - תוכן ענייניםקובץ וורד​תוכן עניינים לתקן ישראלי – ת"י 2252 חלק 1  - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה  תפקודית: מעלונים אנכיים   pdf הורד קובץ 1380 תקן ישראלי 2252 חלק 1 משטחי הרמה.pdf
נגישות; מבני ציבורתקן ישראלי; סעיפים נבחרים
תקן ישראלי – ת"י 2252 חלק 2 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים,לתנועה במישור משופע - תוכן ענייניםקובץ וורד​תוכן עניינים לתקן ישראלי – ת"י 2252 חלק 2 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים,לתנועה במישור משופע   pdf הורד קובץ 1390 תקן ישראלי 2252 חלק 2 משטחי הרמה.pdf
נגישות; מבני ציבורתקן ישראלי; סעיפים נבחרים
תקן ישראלי – ת"י 1918 חלק 1 – נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות, נוסח דצמבר 2008קובץ PDF

​תקן ישראלי – ת"י 1918 חלק 1 – נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות. כניסה נגישה לבניין, חניה נגישה, אמצעי תקשורת הכוונה ותאורה, אמצעי הפעלה, מידות אנוש (אנתרופומטריה) וטווחי הגעה, דרך נגישה, תחזוקה ומכשולים בדרך.

01-12-2008   נגישות; מבנה מגורים; מבני ציבור; סביבהתקן ישראלי; מלא
דפדוף
 
הבא אחרון