חוקים, תקנות ותקנים מבנים תשתיות וסביבה

 
תוצאות 15-1 מתוך 31 תוצאות
כותרתממוין לפי כותרת בסדר יורד קובץ   תאור מורחבממוין לפי תאור מורחב בסדר יורדתאריךממוין לפי תאריך בסדר יורדקבצים נוספיםממוין לפי קבצים נוספים בסדר יורדנושאיםממוין לפי נושאים בסדר יורדסוג מסמךממוין לפי סוג מסמך בסדר יורד
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), תשס"ב-2001קובץ וורד תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עדיפות במקומות חניה במקום העבודה), תשס"ב-2001​תקנות העוסקות בהקצאת חניות לעובדים עם מוגבלות  
נגישות; תעסוקה; מבני ציבור; חניהתקנות; מלא
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), תשס"ח-2008קובץ וורד תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), תשס"ח-2008​תקנות נגישות לאתרי עתיקות, גנים לאומיים, שמורות טבע, שטחי שמנהלת קרן קיימת לישראל  
נגישות; סביבהתקנות; מלא
תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדשקובץ וורד תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדשת​קנות התכנון והבניה פרק ח1 העוסק בנגישות בניין ציבורי חדש אשר ההיתר לבנייתו ניתן החל ב-1 באוגוסט 2009 - דרך נגישה, אמצעים לאיתור, אזהרה והכוונה, תאורה, שילוט, חניה, מעלית מעלון, מדרגות, מתקני תברואה, יחידות אכסון, מקומות התקהלות ועוד.  
נגישות; מבני ציבורתקנות; סעיפים נבחרים
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק ב': נגישות בנייני מגוריםקובץ וורד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק ב': נגישות בנייני מגוריםתקנות העוסקות בהנגשה של מבנה מגורים שההיתר לבנייתו ניתן אחרי החל מספטמבר 2010. סעיפים נבחרים מחוק התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) חלק ח1 פרק ב'.​  
נגישות; מבנה מגוריםתקנות; סעיפים נבחרים
חלק ח' לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תשל"ו-1970קובץ וורד חלק ח' לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תשל"ו-1970​תקנות למתן היתר בניה לבניין ציבורי חדש או לשינויים בבניין ציבורי קיים.
שימו לב!!! חלק זה הוחלף ע"י חלק ח1 לתקנות התכנון והבניה.
 
נגישות; מבני ציבורתקנות; מלא
סעיפים נבחרים מחוק התכנון והבנייהקובץ וורד סעיפים נבחרים מחוק התכנון והבנייהסעיפים נבחרים מחוק התכנון והבנייה: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים, נגישות לאנשים עם מוגבלות  
נגישות; מבני ציבור; מבנה מגורים; חינוךחוק; סעיפים נבחרים
התאמות נגישות לאדם עם מוגבלות בבניין מגורים - חוק המקרקעין, התשכ"ט -1969 (סעיף 59ג)קובץ וורד התאמות נגישות לאדם עם מוגבלות בבניין מגורים - חוק המקרקעין, התשכ"ט -1969 (סעיף 59ג)​התאמות נגישות ברכוש משותף בבניין מגורים בו מתגורר אדם עם מוגבלות - התאמת דלתות, שביל גישה, אמצעי הרמה, תאורה ועוד.  
נגישות; מבנה מגוריםחוק; סעיפים נבחרים
חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), תשמ"ח-1988קובץ וורד חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), תשמ"ח-1988​התאמות נגישות במדרכות - מעברי חציה ומדרכות פנויות ממכשולים.  
נגישות; תשתיותחוק; מלא
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 [סימן כ"ט לחלק ג' לתוספת השניה: התקנת מעלית ומעלון בבנין מגורים קיים (מגורים)]קובץ וורד תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 [סימן כ"ט לחלק ג' לתוספת השניה: התקנת מעלית ומעלון בבנין מגורים קיים (מגורים)]​התקנת מעלית או מעלון בבניין מגורים קיים - הגדרת מידות.  
נגישות; מבנה מגוריםתקנות; סעיפים נבחרים
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 (פרק ה'1: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים ופרק ה'1א': נגישות לאנשים עם מוגבלות)קובץ וורד חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 (פרק ה'1: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים ופרק ה'1א': נגישות לאנשים עם מוגבלות)​פרק ה'1: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים, פרק ה'1א: נגישות לאנשים עם מוגבלות  
נגישות; מבנה מגורים; מבני ציבורחוק; סעיפים נבחרים
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 סעיף 149: תנאים מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות, וסעיף 151: סטייה ניכרתקובץ וורד חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965 סעיף 149: תנאים מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות, וסעיף 151: סטייה ניכרת​נגישות מבנים - היתר לשימוש חורג, מתן הקלות וסטייה ניכרת בחוק התכנון והבניה.     נגישות; מבני ציבור; מבנה מגוריםחוק; סעיפים נבחרים
תקן ישראלי - ת"י 2481 חלק 70 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – התאמות מיוחדות לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מגבלות - תוכן ענייניםקובץ וורד תקן ישראלי - ת"י 2481 חלק 70 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – התאמות מיוחדות לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מגבלות - תוכן עניינים​תוכן עניינים לתקן ישראלי - ת"י 2481 חלק 70 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – התאמות מיוחדות לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מגבלות  
נגישות; מבני ציבורתקן ישראלי; סעיפים נבחרים
תקן ישראלי – ת"י 2252 חלק 1 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים - תוכן ענייניםקובץ וורד תקן ישראלי – ת"י 2252 חלק 1  - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה  תפקודית: מעלונים אנכיים - תוכן עניינים​תוכן עניינים לתקן ישראלי – ת"י 2252 חלק 1  - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה  תפקודית: מעלונים אנכיים  
נגישות; מבני ציבורתקן ישראלי; סעיפים נבחרים
תקן ישראלי – ת"י 2252 חלק 2 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים,לתנועה במישור משופע - תוכן ענייניםקובץ וורד תקן ישראלי – ת"י 2252 חלק 2 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים,לתנועה במישור משופע - תוכן עניינים​תוכן עניינים לתקן ישראלי – ת"י 2252 חלק 2 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים,לתנועה במישור משופע  
נגישות; מבני ציבורתקן ישראלי; סעיפים נבחרים
תקן ישראלי – ת"י 1918 חלק 1 – נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות, נוסח דצמבר 2008קובץ PDF תקן ישראלי – ת"י 1918 חלק 1 – נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות, נוסח דצמבר 2008

​תקן ישראלי – ת"י 1918 חלק 1 – נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות. כניסה נגישה לבניין, חניה נגישה, אמצעי תקשורת הכוונה ותאורה, אמצעי הפעלה, מידות אנוש (אנתרופומטריה) וטווחי הגעה, דרך נגישה, תחזוקה ומכשולים בדרך.

01-12-2008   נגישות; מבנה מגורים; מבני ציבור; סביבהתקן ישראלי; מלא
 
הבא אחרון