נציבות שוויון

 
 
תעסוקה
מאמר המתאר את הזכויות, ההטבות והכלים הקיימים עבור אנשים עם מוגבלות, כדי לסייע להם למצוא עבודה שוויונית ומכילה, הנותנת מענה לצרכיהם.
 
 
חינוך

למערכת החינוך תפקיד חשוב בקידום אנשים עם מוגבלות לשוויון. כדי למלא תפקיד זה עליה להיות נגישה ככל האפשר לתלמידים עם מוגבלות. כמו כן, עליה לשלב תלמידים עם מוגבלות רבים ככל האפשר, במערכת החינוך הרגילה, תוך שמירה על זכות הבחירה.

 
 
דיור בקהילה

תפיסת הנציבות היא שיש להעדיף דיור בקהילה על פני מסגרת מוסדית, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והאמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות.

 
 
מידע לשעת חירום

מידע מרוכז המסייע בשעת חירום לאנשים עם מוגבלות: מספרי חירום נגישים, הנחיות, הפניות לאתר פיקוד העורף ואתרים נוספים קישורים לסרטונים על מצב חירום ועוד.

 
 
האמנה הבינלאומית

האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, 2006, אושררה בידי מדינה ישראל בחודש ספטמבר 2012. אנו מסבירים מהי האמנה, מהם עקרונותיה, מתארים את רקעה – היסטוריה ואשרור, וסוקרים את מעמדה החוקי והחברתי בישראל.

על סדר היום

מידע לשעת חירום

מידע מרוכז המסייע בשעת חירום לאנשים עם מוגבלות: מספרי חירום נגישים, הנחיות, הפניות לאתר פיקוד העורף ואתרים נוספים, קישורים לסרטונים על מצב חירום ועוד.