נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 
 
תעסוקה
מאמר המתאר את הזכויות, ההטבות והכלים הקיימים עבור אנשים עם מוגבלות, כדי לסייע להם למצוא עבודה שוויונית ומכילה, הנותנת מענה לצרכיהם.
 
 
חינוך

למערכת החינוך תפקיד חשוב בקידום אנשים עם מוגבלות לשוויון. כדי למלא תפקיד זה עליה להיות נגישה ככל האפשר לתלמידים עם מוגבלות. כמו כן, עליה לשלב תלמידים עם מוגבלות רבים ככל האפשר, במערכת החינוך הרגילה, תוך שמירה על זכות הבחירה.

 
 
דיור בקהילה

תפיסת הנציבות היא שיש להעדיף דיור בקהילה על פני מסגרת מוסדית, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והאמנה בדבר זכויות אנשים עם מוגבלויות.

 
 
מרכז המידע לנגישות
"מרכז המידע לנגישות" הוקם בידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כדי לספק מידע מפורט ומקיף לחייבים בנגישות, אודות חובותיהם בתחום זה וכיצד לבצע אותם.
 
 
האמנה הבינלאומית

האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, 2006, אושררה בידי מדינה ישראל בחודש ספטמבר 2012. אנו מסבירים מהי האמנה, מהם עקרונותיה, מתארים את רקעה – היסטוריה ואשרור, וסוקרים את מעמדה החוקי והחברתי בישראל.


על סדר היום