נוטריונים

 

אודות

המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים הוקמה בשנת 1976 עם חקיקת חוק הנוטריונים, התשל"ו- 1976.
המחלקה מטפלת בבקשות להענקת רשיון נוטריון ובמסגרת זו, מרכזת את עבודתה של ועדת הרישיונות, לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו- 1976 המוסמכת להעניק רשיון נוטריון למבקשים העומדים בתנאים הקבועים בחוק.