פנקס בעלי רשיונות לתיווך במקרקעין

 

​פנקס בעלי רשיונות לתיווך במקרקעין

רשימת מתווכים מורשים  לשנת 2016

בטרם ביצוע עסקה יש לוודא תחילה כי המתווך רשום בפנקס בעלי רשיונות בתוקף לתיווך במקרקעין​