מאגרי חיפוש

 
  • מאגר רשות הפטנטים
מאגר רשות הפטנטים מכיל מידע עדכני על פטנטים שהוגשו בישראל ומאפשר ביצוע חיפוש
במאגר באמצעות מאפיינים שונים.
המידע הקיים באתר כולל נתונים ביבליוגרפים בהתאם למצב הפרסום של בקשת הפטנט
ואפשרות לצפיה בנסח הפטנט ולהפקת תדפיס הנסח.
ניתן לצפות במסמכי בקשות לפטנט שהתפרסם בדבר קיבולן - תקציר, טופס הבקשה, פירוט, תביעות ושרטוטים.
כן ניתן לעיין באתר בכל המסמכים הנוגעים לבקשות לפטנט שנפתחו לעיון הציבור בהתאם לסעיף 16א לחוק.
 
  •        PatentScope
 מאגר הכולל בתוכו את כל הבקשות הבינלאומיות
חיפוש בצורה נוחה ופשוטה (גישה קלה לשדות חיפוש מגוונים) בחיפוש מובנה.
חיפוש בטקסט מלא של מילות החיפוש בשילוב עם סיווגים
(IPC)
הגדרת התוצאות לפי רלוונטיות של מילות החיפוש או תאריך
קיימת אפשרות לשימוש באופראטורים
(AND, OR, ANDNOT, NEAR).
קיימת אפשרות לשימוש בסימנים להשלמת המילה
(Wildcards)
גישה לדוחות חיפוש ובחינה בינלאומיים
גישה למסמך הבכורה
הדגשה של מילות החיפוש בצבעים שונים
ניתוח תוצאות בצורה גראפית
ניתן לחיפוש נוסף בתוך התוצאות (Refine)
 
 
מאגר הפטנטים ובקשות פטנטים שפורסמו המנוהל ע"י ה- EPO. כולל כיום גישה לנתונים מ- 71 ארצות.
חיפוש בצורה נוחה ופשוטה (גישה קלה לשדות חיפוש מגוונים) בחיפוש מובנה.
חיפוש בטקסט מלא של מילות החיפוש בשילוב עם סיווגים
(IPC or ECLA)
גישה לתיק הבקשה האירופאי המלא.
 
  • USPTO
 
    מאגר משרד הפטנטים האמריקאי, כולל גישה לבקשות ופטנטים שפורסמו בארה"ב.
    חיפוש בצורה נוחה ופשוטה (גישה קלה לשדות חיפוש מגוונים) בחיפוש מובנה.
    חיפוש בטקסט מלא של מילות החיפוש בשילוב עם סיווגים
(IPC or US Classification)
    קיימת אפשרות לשימוש באופראטורים
(AND, OR, ANDNOT)
    קיימת אפשרות לשימוש בסימנים להשלמת המילה
(Wildcards)
    גישה לתיק הבקשה המלא (דרך PAIR)
 
  • Scrius
 
 מאגר הכולל בתוכו אינפורמציה מעיתונים מדעיים וממשרדי פטנטים של ארה"ב, אירופה ויפן
החיפוש נעשה באינפורמציה הזמינה ברשת (לדוגמא: אם מפורסם רק התקציר של המאמר, אז רק שם ייערך החיפוש).
קיימת אפשרות לשימוש באופראטורים (AND, OR, ANDNOT, NEAR).
קיימת אפשרות לשימוש בסימנים להשלמת המילה
.(Wildcards)
 
  •        Google Scholar and Google Patent

http://scholar.google.co.il/

http://www.google.com/?tbm=pts

 
שני מאגרים החופפים באינפורמציה ביניהם, אך בכל זאת מומלץ לערוך חיפוש בכל אחד בנפרד.
מאגרים אלה כוללים מאמרים הזמינים ברשת וכן את מאגר הפטנטים של המשרד האמריקאי.
קישור לאופרטורים השונים בחיפוש
 
  •        NCBI
 
מאגר מדעי המהווה חלק מהספרייה הלאומית האמריקנית לרפואה המכיל תתי-אתרים אינפורמטיביים בעלי מאגרים של רצפי ד.נ.א, חומרים כימיים וחיפוש בעשרות ספרים מדעיים ועיתונים מקצועיים הקשורים לרפואה, ביולוגיה כימיה ועוד.
בנוסף למאגרי המידע הזמינים ברשת מאפשר האתר תוכנת חיפוש לדמיון בין רצפים (מבוסס על אלגוריתם
BLAST)