מחלקת PCT

 

אודות המחלקה הבינלאומית PCT

בתוך הרשות פועלת המחלקה בכפוף לאמנה לשיתוף פעולה לענייני פטנטים
(PCT, Patent Cooperation Treaty) , העוסקת בהגשת בקשות בינלאומיות לפטנט ותהליכי החיפוש והבחינה הבינלאומיים של הבקשה. ​​