מחלקת PCT

 

אודות המחלקה הבינלאומית PCT

בתוך הרשות פועלת המחלקה בכפוף לאמנת ה-PCT) Patent Cooperation Treaty) - האמנה לשיתוף פעולה לענייני פטנטים, העוסקת בהגשת בקשות בינלאומיות לפטנט ותהליכי החיפוש והבחינה הבינלאומיים של הבקשה.