אודות המחלקה הבינלאומית PCT

 בתוך הרשות פועלת המחלקה הבין-לאומית בכפוף לאמנת ה-PCT) Patent Cooperation Treaty),
האמנה לשיתוף פעולה בפטנטים, העוסקת בהגשת בקשות בינלאומיות לפטנטים, אשר נחתמה בשנת 1970 בוושינגטון, במטרה ליצור מנגנון אחיד לרישום פטנט במספר מדינות, על סמך בקשה בינלאומית אחת. זאת בעיקר, על מנת להתגבר על בעיית אי האחידות בתנאי הפרוצדורה הקיימים במדינות העולם השונות.