תשלומים ואגרות

 
​לנוחותכם, בדף זה תוכלו למצוא את פירוט אגרות השירות ביחידת רשם החברות, את האופנים בהם ניתן לשלם כל אגרה וקישור לתשלום מקוון (כאשר קיים).

  • במידה ובחרתם לשלם באמצעות אתר האינטרנט, בגמר ביצוע התשלום יש להדפיס את אישור התשלום ולצרפו למסמכים המועברים למשרדינו לשם קבלת השירות.
  • במידה ובחרתם לשלם באמצעות שוברי תשלום, ניתן להזמינם באמצעות פנייה למוקד הזרוע העסקית את השוברים ניתן לשלם בסניפי בנק הדואר בלבד.

בכל בירור הנוגע לענייני כספים יש לפנות למוקד הזרוע העסקית.

 

חיפוש אגרות
תוצאות 10-1 מתוך 10 תוצאות
האגרהיחידהתעריףאופן התשלום
רישום חברה (למעט חברה לתועלת הציבור)רשם החברות2,640 ₪תשלום מקוון
​החל מיום 1.7.08, חברה המבקשת להירשם במרשם החברות באמצעות תשלום בבנק הדואר לחשבון: 0-24146-0, תשלם את אגרת הרישום באמצעות שובר תשלום במזומן.
חברה המבקשת להירשם במרשם החברות, אשר תשלם את אגרת הרישום באמצעות המחאה - הטיפול בבקשת רישום החברה יחל רק לאחר קבלת אישור תשלום ממחלקת הנהלת חשבונות של רשם החברות (עד עשרה ימים מיום קבלת המסמכים באגף רשם החברות).
לתשומת לבכם! לצורך קבלת העתק מאושר ע"י רשם החברות של תקנון החברה, יש להוסיף 4 ₪ עבור אימות כל עמוד בתקנון.
עיון בתיק חברה סרוק בלשכת הרשם רשם החברות49 ₪תשלום מקוון
צילום או הדפסת דף עיון מתיק חברה- לכל עמודרשם החברות2 ₪ לעמודתשלום מקוון
אישור שמסמך או העתקו מצוי בתיק החברה - לכל עמודרשם החברות4 ₪ לעמודתשלום מקוון
​אגרת אימות מסמכים מתיק החברה, לכל עמוד
קבלת העתק תעודת רישום חברה משוחזרתרשם החברות11 ₪תשלום מקוון
אגרה שנתיתרשם החברותשיעורי תעריפיםתשלום מקוון

​על פי הוראות חוק החברות, התשנ"ט- 1999- כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית בשיעור ובאופן שקבע שר המשפטים בתקנות. את האגרות ניתן לשלם בכל סניפי בנק הדואר, לחשבון רשם החברות, בשובר מיוחד שנשלח לכל חברה, לפי הכתובת הרשומה אצל רשם החברות והשותפויות.

מידע כללי לגבי תשלום האגרה השנתית עבור חברה: 

אגרה שנתית לתשלום מחודש ינואר עד סוף חודש פברואר בכול שנה קלנדרית : 1,131 ש"ח

אגרה שנתית לתשלום מחודש מרץ עד סוף חודש דצמבר בכול שנה קלנדרית: 1,503 ש"ח


הנחיות תעריפי אגרה שנתית 

אחזור אישור תשלום אגרה שנתית

הפרשי אגרות רשם החברותשיעורי תעריפיםתשלום מקוון
​לנוחיותך, אגרת השלמה  נועדה  לתשלום הפרשים במידה ושולם סכום לא מתאים
הפקת נסח חברה באינטרנט רשם החברות11 ₪תשלום מקוון
פרסום ברשומותרשם החברות124 ₪תשלום מקוון
בקשה להצעת מיזוג לכל חברה (למעט חברה לתועלת הציבור) רשם החברות2640 ש"ח בנק הדואר
בקשה להצעת מיזוג לכל חברה (למעט חברה לתועלת הציבור) ​