רשומות


מוקד המידע המשרדי

076-5300880

הודעה למנויי רשומות

  • הודעה למנויי רשומות
    ​בסוף חודש דצמבר 2015 הסתיימה ההתקשרות בין משרד המשפטים לבין הוצאת רונן וההפצה עוברת לידי משרד המשפטים.
דפדוף

טופס מקוון
בקשה לפרסום הודעה ברשומות

מחלקת רשומות שמחה לבשר על שירות חדש: הגשת הודעות על פירוק חברות באמצעות טופס מקוון.


השימוש בטופס המקוון נועד לייעל את
תהליך פרסום ההודעות ולקצר את זמן הפרסום.


לצורך מילוי הטופס נדרש:

כרטיס חכם תקין
 

דפדפן Explorer גרסה 9 ומעלה
 

התקנת סרגל כלים של ממשל זמין.
 

למידע על שירות הטפסים הלאומי
 

                              למילוי הטופס