היועץ המשפטי לממשלה

 

אודות

סמכויות ותחומי עיסוק:
היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת והשירות המשפטי הציבורי.

היועץ המשפטי לממשלה מופקד על מספר תחומים:
עמידה בראש התביעה הכללית. בתפקידו זה הוא מופקד על אכיפת החוק, לרבות אחריות מקצועית על נציגי התביעה והופעתם בערכאות המשפטיות, וייצוג המדינה בערכאות המשפטיות, בכל תחומי המשפט. התביעה הכללית כוללת את פרקליטות המדינה בראשות פרקליטת המדינה, וכן את התביעה המשטרתית ותביעות מתמחות במשרדי ממשלה שונים וברשויות המקומיות.

מאז ה-01.02.2010 מכהן מר יהודה וינשטיין כיועץ המשפטי לממשלה.

 
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה

בשלהי שנות השישים החל היועץ המשפטי לממשלה דאז מאיר שמגר, לימים נשיא בית המשפט העליון, בפרסום הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, ואלה היו לאורך השנים לאוגדנים שנוספו אליהם תדיר הנחיות חדשות על ידי היועצים המשפטיים הבאים.
 

                                              להרחבה