רשות התאגידים


איתור שירותים מהיר

היחידה לשירות הציבור

היחידה אחראית על מוקד המידע הרשותי, מערך קבלת קהל ומערך הדואר והסריקה של הרשות כולה.

מוקד המידע הרשותי