חיפוש מכרזי טובין ושירותים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 10-1 מתוך 145 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 145 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
08-20מכרז פומבילמתן שירותי דואר וציוד מחשבים11.06.20להרחבה
06-2020מכרז פומבילמתן שירותי הובלה וסבלות16.03.20להרחבה
01-2020הליך פניה פומביתלאספקת חבילות מזון ומוצרים חד פעמיים לאבלים 08.03.20להרחבה
70-2019מכרז פומבימכרז פומבי לקבלת שירותי עריכת בחינות ממוחשבות עבור משרד המשפטים25.05.20להרחבה
68-2019בקשה לקבלת מידע RFIעבור קיומם (או פיתוחם) של שירותי אינטגרציה למידע תקשורתי, ניתוחי דעת קהל ומחקרי אפקטיביות תקשורתית19.01.20להרחבה
49.19מכרז פומבימתן שירותי הובלה וסבלות24.12.19להרחבה
56-2019מכרז פומבימכרז פומבי 56-2019 אספקה, התקנה ותחזוקה של תוכנות בינה עסקית QlikSense ו-Tableau כולל הדרכה, הטמעה ושירותי מומחה לתוכנות03.02.20להרחבה
53-2019מכרז פומבימכרז פומבי 53.2019 אספקת שירותי ייעוץ וליווי פעילויות אבטחת מידע עבור משרד המשפטים09.12.19להרחבה
54-2019הליך פניה פומביתפנייה פומבית 54.19 לפי תקנה 5א2 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ סוציולוגי קרימינולוגי מחוז מרכז 2019 20.11.19להרחבה
35-2019מכרז פומביאספקה הטמעה ותחזוקה של פתרון לניהול ומיטוב רוחב פס ורמת שירות ברשת24.10.19להרחבה