טפסים

 
להורדת טפסים מקוונים יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.​​​​

חיפוש טפסים
תוצאות 120-109 מתוך 122 תוצאות
תוצאות 120-109 מתוך 122 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם המפלגותבקשת עיון בבקשה לרישום מפלגה (טופס 3)   docx הורד קובץ בקשה לעיון בבקשה לרישום מפלגה
 
רשם המפלגותהודעת מפלגה לפי סעיף 25א(ג) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992   docx הורד קובץ הודעה על נכסים והתחייבויות לפי סעיף 25אג לחוק המפלגות - למפלגה שהתמודדה בכנסת
 הנחיות למילוי טופס הודעה על נכסי המפלגה ודוחות כספיים
רשם המפלגותהודעת מפלגה לפי סעיף 25א(א) ו-(ב) לחוק המפלגות התשנב-1992   docx הורד קובץ טופס הודעה על נכסים והתחייבויות לפי סעיף 25א(ב)
 הנחיות למילוי טופס הודעה על נכסי המפלגה ודוחות כספיים
רשם המפלגותשינוי מטרות המפלגה   docx הורד קובץ טופס בקשה לשינוי מטרות מפלגה
 הנחיות לשינוי מטרות מפלגה
רשם המפלגותבקשה לשינוי שם מפלגה   docx הורד קובץ בקשה לשינוי שם מפלגה
 הנחיות לשינוי שם מפלגה
רשם המפלגותהתנגדות לרישום מפלגה (טופס 4)   docx הורד קובץ הודעה על התנגדות לשינוי שם מפלגה/ שינוי מטרות מפלגה
 הנחיות להתנגדות לרישום מפלגה
רשם המפלגותהודעת מפלגה על בא כוח וממלא מקומו לעניין רשימת מועמדים לכנסת   docx הורד קובץ טופס בא כוח המפלגה וממלא מקומו בכנסת
 
רשם המפלגותתצהיר תושבות (טופס 2)   docx הורד קובץ (טופס 2) תצהיר תושבות
 
רשם המפלגותבקשה לרישום מפלגה (טופס 1)   docx הורד קובץ (טופס 1) בקשה לרישום מפלגה
 הנחיות לרישום מפלגה
רשם המשכונותטופס משוב – עיון מקוון במאגר רשם המשכונות​משובdocx הורד קובץ טופס משוב - עיון מקוון במאגר רשם המשכונות
 
רשם המשכונותהודעה על המחאת זכות + תצהירעדכון נתוניםdocx הורד קובץ הודעה על המחאת זכות+תצהיר
 מדריך על המחאת זכות
רשם המשכונותהודעת העברה (טופס 7)​עדכון נתוניםdocx הורד קובץ (טופס 7 ) הודעת העברה
 מדריך על הודעת העברה
​