טפסים

 
להורדת טפסים מקוונים יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.​​​​

חיפוש טפסים
תוצאות 60-49 מתוך 122 תוצאות
תוצאות 60-49 מתוך 122 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם החברות אישור רואה חשבון מבקר על העדר פעילות של חברה לצורך פטור מאגרות בעת פרוק מרצון   docx הורד קובץ (טופס 9ב) - אישור רואה החשבון המבקר על העדר פעילות בחברה
 
רשם החברותהודעת חברת חוץ על הפסקת קיום מקום עסקים בישראל   docx הורד קובץ הודעת חברת חוץ על הפסקת קיום מקום עסקים בישראל
 
רשם השותפויותטופס רישום שם עסק   docx הורד קובץ בקשה לרישום שם עסק
 
רשם העמותותטופס בקשה דחופה - בקשה לזירוז   docx הורד קובץ טופס בקשה לטיפול דחוף - בקשה לזירוז
 
רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורטופס הזמנת תיק חברה לתועלת הציבור בתקליטור   docx הורד קובץ הזמנת תקליטור חברה לתועלת הציבור
 
רשם העמותותבקשה להזמנת מסמכים מאומתים מתיק עמותה/חל"צ   docx הורד קובץ בקשה להזמנת מסמכים מתיק עמותה/ חל"צ
 
רשם העמותותטופס בקשה להחזר כספי עבור שירותים   docx הורד קובץ טופס בקשה להחזר כספי
 
רשם העמותותטופס תלונות מקוון​טופס תלונות מקווןקישור לטופס תלונות מקוון    
רשם העמותותבקשה לרישום עמותה (טופס 1)   docx הורד קובץ טופס 1- בקשה לרישום עמותה
 
רשם העמותותהצהרה על נסיבות הקמת העמותה   docx הורד קובץ הצהרה על נסיבות הקמת עמותה
 
רשם העמותותשינוי סעיף 18 לתקנון המצוי-מורשי חתימה   docx הורד קובץ שינוי סעיף 18 לתקנון
 
רשם העמותותדין וחשבון מילולי-עמותות      
​