טפסים

 
להורדת טפסים מקוונים יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.​​​​

חיפוש טפסים
תוצאות 84-73 מתוך 122 תוצאות
תוצאות 84-73 מתוך 122 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
חברה לתועלת הציבורבקשה לרישום חברה לתועלת הציבור (טופס א')   docx הורד קובץ בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור - טופס א'
 
חברה לתועלת הציבוררישום חברה לתועלת הציבור - הצהרת כשירות של בעלי מניות (טופס ב')   docx הורד קובץ הצהרת בעלי מניות בחברה לתועלת הציבור - טופס ב'
 
חברה לתועלת הציבוררישום חברה לתועלת הציבור - הצהרת כשירות של דירקטורים ראשונים (טופס ג')   docx הורד קובץ הצהרת דירקטורים ראשונים בחברה לתועלת הציבור - טופס ג'
 
חברה לתועלת הציבוררישום חברה לתועלת הציבור - הצהרת כשירות של חברי ועדת ביקורת ראשונים (טופס ד')   docx הורד קובץ הצהרת חברי ועדת ביקורת ראשונים בחברה לתועלת הציבור - ד'
 
חברה לתועלת הציבוררישום חברה לתועלת הציבור - הצהרת בעלי המניות הדירקטורים וחברי ועדת הביקורת (טופס ה')   docx הורד קובץ הצהרת רישום כחברה לתועלת הציבור - טופס ה'
 
חברה לתועלת הציבורתקנון לדוגמא לחברה לתועלת הציבור   docx הורד קובץ תקנון לדוגמא - חל"צ
 
חברה לתועלת הציבורדין וחשבון מילולי - חברה לתועלת הציבור   docx הורד קובץ דין וחשבון מילולי - חל"צ
 
חברה לתועלת הציבורהמלצת ועדת ביקורת - חברה לתועלת הציבור   docx הורד קובץ המלצות ועדת ביקורת - חל"צ
 
חברה לתועלת הציבוררשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה - חברה לתועלת הציבור   docx הורד קובץ רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה - חל"צ
 
רשם העמותותתצהיר כושר פירעון (טופס 12)   docx הורד קובץ טופס 12 - תצהיר כושר פרעון עמותות
 
רשם העמותותדיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון (טופס 13)   docx הורד קובץ טופס 13 - דיווח על אסיפה כללית בדבר פירוק מרצון של עמותה
 
רשם העמותותהודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה (טופס 14)   docx הורד קובץ טופס 14 - הודעה על סיום פירוק מרצון של עמותה
 
​