טפסים

 
להורדת טפסים מקוונים יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.​​​​

חיפוש טפסים
תוצאות 96-85 מתוך 122 תוצאות
תוצאות 96-85 מתוך 122 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
אכיפה ובקרה; רשם העמותות; חברה לתועלת הציבורטופס הצעת מיזוג עמותות/חל"צ   docx הורד קובץ הצעת מיזוג - עמותות / חל"צ
 
רשם החברות; חברה לתועלת הציבורהודעה על מתן הודעות לנושים   docx הורד קובץ הודעה על מתן הודעות לנושים
 
רשם העמותות; אכיפה ובקרהבקשה להחייאת עמותה      
רשם המשכונותהחזר אגרת שירות   הורד קובץ החזר אגרת שירות
 
רשם המשכונותהודעת רישום משכון (טופס 1)​עדכון נתונים​​​​​docx הורד קובץ (טופס 1 ) הודעת רישום משכון
 מדריך על רישום משכון
רשם המשכונותנספח א' להודעת משכון - נושים/חייבים נוספיםנספח א' - נושים/חייבים נוספיםdocx הורד קובץ נספח א') - נושים / חייבים נוספים
 
רשם המשכונותנספח ב' - נכסים נוספיםנספח ב' - נכסים נוספיםdocx הורד קובץ (נספח ב') - נכסים נוספים
 
רשם המשכונותהודעה על הוספת מספר רישוי (טופס 2)​עדכון נתוניםdocx הורד קובץ (טופס 2 ) הודעה על הוספת סימן רישוי
 מדריך על הוספת סימן רישוי
רשם המשכונותהודעה על ביטול משכון (טופס 3)​עדכון נתוניםdocx הורד קובץ (טופס 3) - הודעה על ביטול משכון
 מדריך על ביטול משכון
רשם המשכונותהודעה על הארכת רישום משכון (טופס 4)​עדכון נתוניםdocx הורד קובץ (טופס 4) הודעה על הארכת רישום משכון
 מדריך על הארכת רישום משכון
רשם החברותדוח כספי של מפרקדוח ​​docx הורד קובץ דוח כספי של מפרק
 
רשם ההקדשותטופס הצעה לניסוח כתב הקדש   docx הורד קובץ הצעה לניסוח כתב הקדש
 
​