טפסים

 
להורדת טפסים מקוונים יש להשתמש בדפדפן Explorer 9 ומעלה בלבד.​​​​

חיפוש טפסים
תוצאות 108-97 מתוך 122 תוצאות
תוצאות 108-97 מתוך 122 תוצאות
שם יחידהממויין לפי שם יחידה בסדר יורדכותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמדריך  
רשם ההקדשותכתב הסכמה לתאגיד המבקש לכהן כנאמן בהקדש ציבורי      
רשם ההקדשותטופס דו"ח כספי על ניהול קרן גמ"ח      
רשם ההקדשותטופס בקשה לקבלת אישור ניהול תקין להקדש ציבורי      
רשם ההקדשותכתב הסכמה לנאמנים בהקדש ציבורי שאינם תאגיד      
רשם ההקדשותטופס דו"ח כספי להקדש ציבורי שמחזור הכנסותיו השנתיות הן עד 80 אלף ש"ח      
רשם ההקדשותתצהיר נאמנים בהקדש ציבוריתצהיר נאמנים בהקדש ציבורי המוגש בתמיכה בבקשת אישור ניהול תקין    
רשם ההקדשותנסח רישום מפנקס ההקדשות      
רשם ההקדשותטופס רישום הקדש ציבורי      מדריך והנחיות לגבי הקמת ורישום הקדש ציבורי
רשם ההקדשותקבלת מידע בהתאם לחוק חופש המידע      
רשם המפלגותהודעה על התנגדות לשינוי שם מפלגה/ שינוי מטרות מפלגה   docx הורד קובץ הודעה על התנגדות לשינוי שם מפלגה/ שינוי מטרות מפלגה
 
רשם המפלגותבקשה לעיון בקובץ נכסים ודוחות כספיים של מפלגה (טופס 14)   docx הורד קובץ בקשה לעיון בקובץ נכסים ודוחות כספיים של מפלגה (טופס 14)
 
רשם המפלגותבקשת עיון בפנקס המפלגות (טופס 7)   docx הורד קובץ (טופס 7) בקשה לעיין בפנקס/לקבל העתק של רישום
 
​