עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

הנחיות לכותבים

הנחיות לכותבים
 
ההנחיות מנוסחות בלשון זכר לצורך נוחות בלבד. לשון זכר משמע גם לשון נקבה
 
כללי:
 
1.       בפניה הראשונית, יש לשלוח הצעת כתיבה למערכת. מאמר מלא יש להגיש לאחר אישור ההצעה (כמות שהיא או בכפוף להערות). אין באישור ההצעה משום התחייבות לפרסום המאמר.
2.       הצעת כתיבה יש להעביר לכתובת דוא"ל etsiyua@justice.gov.il ולציין כי מדובר בהצעת כתיבה, וסוג הכתיבה המוצעת (מאמר, סקירת פסיקה וכו'). נא לציין פרטיו המקצועיים של המציע, ופרטים ליצירת קשר.
3.       במידת הצורך המאמרים יוחזרו לכותביהם עם בקשות לביצוע שינויים. הגהה לשונית סופית תיעשה ללא בקשת אישור מן הכותבים.
4.       אין לשלוח מאמרים שפורסמו בעבר.
5.       בהגשת מאמר המחבר מצהיר כי:
                                  א.         היצירה הינה יצירה מקורית, שלא פורסמה במקום אחר תוך הענקות זכויות פרסום בלעדיות למפרסם האחר, וכי אין ביצירה הפרה כלשהיא של זכות היוצרים של אחר או הפרה של חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965.
                                  ב.         תנאי רישיון השימוש creative commons ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל מקובלים והמחבר מסכים שתנאי רישיון השימוש יחולו על יצירה ועל השימוש בה. רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל של Creative Commons.
                                  ג.          בהתאם לרישיון השימוש, מדינת ישראל תהיה רשאית להפיץ את היצירה, לפרסם אותה, ולאחסן אותה, כל אלו בכל פורמט במדיה אלקטרונית, דיגיטאלית או אחרת. " פורמט דיגיטאלי" משמע: דיסק, הורדה אלקטרונית, CD או כל פורמט דיגיטאלי אחר, בין אם קיים במועד חתימת הסכם זה ובין אם לא.
6.       מאמרים שיפורסמו ב"עת סיוע" ניתן לפרסם, ללא הגבלה, בכל פרסום אחר, תוך ציון כי הפרסום נעשה לראשונה ב"עת סיוע".
 
תוכן:
1.       על הכתיבה להיות רלוונטית לתחומי המשפט האזרחי, חוקתי ו/או המנהלי. חריגים יישקלו על ידי המערכת.
2.       תוכן המאמרים, הדעות והפרשנויות – על אחריות הכותבים בלבד.
3.       הכתיבה יכולה להיות:
3.1.    מאמרים מסוגים שונים
3.2.    סקירות פרטניות של פסיקה חשובה
3.3.    סקירות רוחב וניתוח של מגמות פסיקה
3.4.    סקירות חקיקה, לרבות ביקורת
4.       אין לפרסם סקירה הנוגעת להליך שאינו בדלתיים פתוחות, ללא החלטה המאשרת את פרסומו, ובתנאי ההחלטה.
 
הנחיות טכניות: 
1.       את הטקסט יש לשלוח בקובץ WORD גרסה 2003-2007. בכתיבה בתוכנה מגרסה חדשה יותר יש להקפיד לבצע שמירה בהתאמה לגרסת 2003-2007.
2.       הטמעה בגוף המאמר, של קטעי טקסט גזורים ממקורות שונים מעוררת בעיות התאמה קשות בעת הפרסום באינטרנט ובעת עיצוב המאמר. לפיכך, בעת ציטוט ממקורות שונים (למשל מדפי אינטרנט, ממאגרים משפטיים וכיו"ב) אין לגזור את הקטע המצוטט ולהדביקו בגוף הטקסט אלא להקלידו.
3.       יש לציין את תוארו של כותב המאמר, ולפי רצון הכותב - פיסקת ביוגרפיה קצרה לפרסום.
4.       לפי רצון הכותב, נא לצרף קובץ תמונה של הכותב – בפורמט JPG – בגודל שלא יעלה על 250X250 פיקסלים.
 
כללי כתיבה:
1.       ככלל, יש להקפיד על כתיבה ברמה מקצועית, צורנית ולשונית גבוהה, כמקובל בכתבי עת משפטיים.
2.       יש להקפיד על ניסוח ברור, ועל שפה תקינה. נא להקפיד על מבנה ברור וסדור של כתיבה.
3.       יש להגיה את המאמר לפני שליחתו ולוודא כי אין בו שגיאות כתיב, פיסוק ודקדוק.
4.       שימוש בטקסט קיים, מילולית או עניינית,  מחייב אזכור המקור.
5.       אזכורים וציון מקורות:
5.1.    באזכורי פסקי דין  יש לציין את כל פרטי ההליך (סוג ההליך, הערכאה ומקום השיפוט, מספר ההליך, שמות הצדדים), ובמידה וההליך פורסם – יש לציין את מקום פרסומו. וככל שיש אזכור חוזר יש להגדירו במופע הראשון. את שמות הצדדים יש להדגיש בגופן מודגש.
דוגמה: ת"א  (שלום חיפה) 30401-01-11 רפאל דנון נ' שרית שמואלי, פורסם בנבו (להלן: "ענין דנון")
בפסיקה שהיא נשוא הכתיבה יש לציין תאריך ההחלטה.
5.2.    באזכורי חקיקה יש לציין בגוף הטקסט את השם המלא של דבר החקיקה כפי שהוא מופיע בספר החוקים. ככל שנעשה יותר מאזכור אחד של דבר החקיקה, יש להגדירו במופע הראשון [למשל: (להלן: "חוק החוזים")] ובהמשך להשתמש בהגדרה. לדוגמא: חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל").
5.3.    בסקירות חקיקה יש לציין את פרטי החקיקה המלאים (פרטי הצעת החוק, מקום ומועד פרסומה, מועד כניסה לתוקף, פרסום בספר החוקים וכו').
5.4.    אזכורי ספרים:  יש לציין שם המחבר, שם הספר (בגופן מודגש), מספר כרך (אם יש), מהדורה ושנת פרסום (בסוגריים).  למשל: יואל זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995)
5.5.    אזכור מאמרים: שם המחבר, "שם המאמר" (במרכאות), שם כתב העת (בגופן מודגש), כרך, מספר חוברת בסוגריים), עמוד תחילת המאמר, ושנת פרסום. לדוגמא: מיכאל דן בירנהק ודוד גוסרסקי "כסאות ייחודיים, דעות מיעוט ופלורליזם שיפוטי" עיוני משפט כב 499 (1999).
5.6.    אזכור מקורות באינטרנט: יש לציין את שם המקור, מחבר, תאריך וכו' ולציין את כתובת האתר ותאריך בו הקישור היה פעיל. למשל: הוועדה לבחינת הפתיחה של בתי-המשפט בישראל לתקשורת אלקטרונית דין וחשבון (2004), קישור לדו"ח ניתן למצוא, נכון ליום 10.10.10, בכתובת:
        elyon1.court.gov.il/heb/doch%20electroni
5.7.     באזכורי אמנות יש לציין שם רשמי מלא של האמנה, מקום ותאריך עשייתה, מועדי חתימה ואשרור ופרטי הפרסום בכתבי אמנה.  
אנו מודים על הנכונות לתרום מידיעותיכם ובחירתכם ב"עת סיוע" כאכסניה לכך. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשת הבהרה באמצעות הדוא"ל המצויין לעיל.