עת סיוע, בטאון האגף לסיוע משפט

 
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

עיתון מקוון

מעוניינים לפרסם
מאמרים יפנו לכתובת:

etsiyua@justice.gov.il

כמו כן, נשמח לקבל מידע על פסקי
דין מעניינים, רעיונות והצעות