​ליחידת החילוט באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים דרוש/ה נציג/ה למחלקת התפעול והלוגיסטיקה ביחידה.

 
יצוין, שההתקשרות הינה לפרק זמן מוגבל, במתכונת של מתן שירותים כ"נציג" כמשמעות מונח זה בסעיף 4 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978.

תיאור התפקיד:
  • מתן שירותים לוגיסטיים ביחידה בתיאום עם מנהל התפעול של היחידה.
  • ליווי תיקי החילוט בפן התפעולי והלוגיסטי תוך קיום ותיאום קשרי עבודה בין מחלקת התפעול והלוגיסטיקה ביחידה לבין גופים חיצוניים) רשויות החקירה, התביעה, גופי הביטחון, משרדי ממשלה רלוונטיים, וכיו"ב (קבלני משנה וספקים חיצוניים, לרבות: שירותי הלוגיסטיקה הכרוכים בתפיסת נכסים בעלי מורכבות ייחודית; שירותים טכניים (אחזקה ואחסון) שירותי הנדסה (פירוק ובינוי); מערך הובלה ושינוע; בטיחות וגהות, והכל תוך תיאום וסנכרון הפעילות - מול כלל הגופים והגורמים לעיל.
  • מימוש הרכוש באמצעות הליכים מכרזיים.
  • ביצוע מטלות נוספות, ככל שיידרש לפי הנחיות מנהל התפעול של היחידה.
דרישות ההתקשרות:
  • השכלה: השכלה אקדמית (תואר ראשון).
דרישות רצויות:
  • שליטה במערכות מידע.
  • ראייה מרחבית; תודעת שירות גבוהה; כושר תכנון, ארגון וניהול זמן בעומסי עבודה כבדים; תקשורת בין אישית ברמה גבוהה מאד; כושר ניהול משא ומתן.
מקום העבודה: ירושלים.
מועד איוש המשרה: מיידי.
תקופת ההתקשרות: 6 חודשים עם אופציה להארכה. יודגש כי יתכן והנציג שיבחר יעבור למתכונת עבודה שלא במשרדי האפוטרופוס הכללי למעט קיום ישיבות תאום במשרדי האפ"כ.
תאריך אחרון להגשת מועמדות: טפסי הגשת מועמדות יוגשו עד לתאריך 31.1.19.
  • מסמכי הגשת מועמדות (קורות חיים והמלצות) יש לשלוח לעו"ד לילך אברוך מיחידת החילוט בדוא"ל: LilachA@justice.gov.il​.
  • רק פניות מתאימות תענינה.