ליחידת החילוט באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים דרוש/ה רו"ח.

 
|15/03/2018 |

יצוין, שההתקשרות הינה לפרק זמן מוגבל, במתכונת של מתן שירותים כ"נציג" כמשמעות מונח זה בסעיף 4 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח- 1978. 

תיאור התפקיד: 

 1. ​מעקב אחר רישומים חשבונאיים של תקבולי קרנות החילוט בשלב הזמני ובשלב הסופי, כולל בקרה מדגמית שבועית של התאמת הרישומים למסמכים;
 2. סיוע במעקב אחר עמידה בהוראות תכ"מ, חוק חובת מכרזים, נהלי האפוטרופוס הכללי, נהלי יחידת החילוט, הוראות כל דין והנחיות אחרות;
 3. הכנת הוראות תשלום לספקים, מועצות חילוט ואחרים ומעקב אחר ביצועם;
 4. סיוע בהכנת דוחו"ת סטטוס באשר לטיפול במימוש רכוש מחולט וגביית כספים לקרנות החילוט;
 5. סיוע בגבייה מהרשויות הגובות את תקבולי החילוט והכנת דו"ח חודשי של החו"ז בין יחידת החילוט לבין רשויות הגובות את תקבולי החילוט;
 6. סיוע בבדיקת נאותות חשבונאית של חברות תפוסות ו/או חברות שמבקשים לתפוס לצורך הערכת היקף הכספים שניתן לתפוס מחשבונות בנק;
 7. ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצרכי המחלקה והנחיות הממונה.  

דרישות ההתקשרות:

 • ניסיון בבקרה חשבונאית פנימית, עדיפות במשרדי ממשלה;
 • יכולת ניתוח חשבונאי- כלכלי של דוחו"ת כספיים והערכות שווי;
 • ניסיון בביצוע בדיקת נאותות וביקורת חקירתית;
 • כושר הבעה בכתב ובע"פ בעברית ברמה גבוהה; 
 • ניסיון מקצועי וידע בתחום הפלילי (יתרון);
 • כושר תכנון וארגון;
 • כושר ניהול משא ומתן;
 • תקשורת בין-אישית ברמה גבוהה.

השכלה: השכלה אקדמית (תואר ראשון) בראיית חשבון. 
ניסיון (בעבודה למעט תקופת התמחות):
2 שנים- לבעלי תואר ראשון בראיית חשבון.
1 שנים- לבעלי תואר שני או שלישי. 
רישיונות: רישיון ישראלי בראיית חשבון וחברות בלשכת רואי החשבון. 
מקום העבודה: ירושלים.
מועד איוש המשרה: מידי.
תקופת ההתקשרות: 12 חודשים עם אופציה להארכה.
מועד אחרון להגשת מועמדות: טפסי הגשת מועמדות יוגשו עד לתאריך 15.4.18. 
מסמכי הגשת מועמדות (קורות חיים והמלצות) יש לשלוח לרו"ח קרן נועם מיחידת החילוט בדוא"ל:  kerenno@justice.gov.il ​
רק פניות מתאימות תענינה.