לאפוטרופוס הכללי במחוז ירושלים דרוש מפקח - נציג

 
|18/04/2019 |

למשרד האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי מחוז ירושלים, דרוש/ה נציג/ה מפקח/ת על אפוטרופסים  להעסקה זמנית.
הנציג  יועסק בחוזה קבלני, כ"נציג" ,לפי  סעיף 4 לחוק האפוטרופסות, ללא יחסי עובד – מעביד. 

  • מהות העבודה: טיפול בתיקי אפוטרופסות ומנהלי עזבון, בדיקת דוחות המוגשים על ידי אפוטרופסים ומנהלי עיזבון, בדיקת דוחות של תאגידים, קבלת קהל ומענה טלפוני ועוד.
  • מקום העבודה: בבית המועמד למעט ישיבות תיאום אשר יתקיימו, לפי צורך, במחוז ירושלים.
  • תחילת עבודה: מידי.
  • עדיפות תינתן לבעלי תעודה בהנהלת חשבונות.
  • התשלום יהא על בסיס שעות שיבוצעו בפועל ושיעורן ייקבע בהתאם לוותק, לניסיון של המועמד ולפי שיקול דעת הנהלת האפוטרופוס הכללי מחוז ירושלים.
  • יש להעביר קורות חיים לגב' סהר סויסה במייל: saharsu@justice.gov.il​  או באמצעות הפקס: 02-6467574.
  • מידע נוסף ניתן לפנות לסהר סויסה, טלפון: 02-6215762. 
  • תאריך אחרון להגשת קורות חיים: 7.5.2019.
  • כתובתנו: רח' כנפי נשרים 15 בניין בית ה"תאומים", גבעת שאול קומה 4 ירושלים.