ליחידת החילוט באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים דרוש/ה מנהל/ת תפעול ולוגיסטיקה.

 
|17/09/2018 |

יצוין, שההתקשרות הינה לפרק זמן מוגבל, במתכונת של מתן שירותים כ"נציג" כמשמעות מונח זה בסעיף 4 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח- 1978. 

תיאור התפקיד

ממונה על פעילות התפעול והלוגיסטיקה ביחידת החילוט, ובכלל זאת:
 • אחריות לבניית תשתיות לניהול נכסים מגוונים, ניהולם ותפעולם של השירותים הלוגיסטיים והתפעוליים שבתחום אחריות היחידה בהתאם להוראות החוק, התכ"מ, הנחיות החשב הכללי והנחיות אגף התקציבים. 
 • ניהול אסטרטגי שנתי, תכנון, והפעלת כלל השירותים הלוגיסטיים ביחידה בתיאום עם מנהל/ת היחידה, וכפועל יוצא מהמשימות ומתכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות של היחידה, תוך מתן מענה זריז ומיטבי להתפתחויות ולשינויים בסביבה בה פועלת היחידה. 
 • קביעת מדיניות, האחדה תקנון (סטנדרטים), של תהליכי העבודה וגיבוש נהלים בתחומי האחריות, בתיאום עם מנהל/ת היחידה.
 • הנחיית והדרכת הצוות הלוגיסטי והתפעולי של היחידה, ופיקוח על עבודתם.
 • אחריות על אופן ליווי תיקי החילוט בפן התפעולי והלוגיסטי תוך קיום ותיאום קשרי עבודה בין מחלקת התפעול והלוגיסטיקה ביחידה לבין גופים חיצוניים (רשויות החקירה, התביעה, גופי הביטחון, משרדי ממשלה רלוונטיים, וכיו"ב), קבלני משנה וספקים חיצוניים, לרבות: שירותי הלוגיסטיקה הכרוכים בתפיסת נכסים בעלי מורכבות ייחודית; שירותים טכניים (אחזקה ואחסון); שירותי הנדסה (פירוק ובינוי); מערך הובלה ושינוע; בטיחות וגהות, והכל- תוך תיאום וסנכרון הפעילות מול כלל הגופים והגורמים לעיל.
 • ניהול מערך הבקרה, הפיקוח, המדידה וההערכה של תהליכי העבודה והתפוקות בתחומי הפעילות; אחריות להטמעת אמצעי המדידה והבקרה לייעול ושיפור השירותים הניתנים ע"י היחידה וממשקי העבודה השוטפת עם גופים חיצוניים. 
 • ביצוע ביקורות יזומות באתרי הספקים החיצוניים לבדיקת תנאי השירות והמכירה בהתאם לנהלים והסכמי ההתקשרות. אחריות על השירותים הניתנים בכל הנוגע להערכות שווי של רכוש תפוס, אחסנתו החזרתו, וכיו"ב. אחריות למימוש רכוש באמצעות הליכים מכרזיים.
 • סיוע לאגף מערכות מידע באפיון, פיתוח והטמעת מערכת המידע המותאמת לצרכי היחידה תוך התעדכנות שוטפת בהתפתחויות טכנולוגיות בתחום התפעול והלוגיסטיקה, בהתאם להנחיות מנהל/ת היחידה. 
 • ביצוע מטלות נוספות, ככל שיידרש לפי הנחיות מנהל/ת היחידה.

דרישות ההתקשרות

 • השכלה: השכלה אקדמית (תואר ראשון) בהנדסת תעשייה וניהול או בלוגיסטיקה או במנהל עסקים. 

 • ניסיון:
5 שנות ניסיון - לבעלי תואר ראשון בתחומי העיסוק של המשרה.
4  שנות ניסיון - לבעלי תואר שני או שלישי בתחומי העיסוק של המשרה.

דרישות רצויות:
 • התמחות במערכות מידע (שליטה ביישומי office).
 • ניסיון בניהול פרויקטים.
 • היכרות עם המגזר הציבורי.
 • ראייה מרחבית; תודעת שירות גבוהה; כושר תכנון, ארגון וניהול זמן בעומסי עבודה כבדים; תקשורת בין-אישית ברמה גבוהה מאד; כושר ניהול משא ומתן.

מקום העבודה: ירושלים.
מועד איוש המשרה: מיידי
תקופת ההתקשרות: 12 חודשים עם אופציה להארכה.
מועד אחרון להגשת מועמדות: טפסי הגשת מועמדות יוגשו עד לתאריך 14.10.18. 

מסמכי הגשת מועמדות (קורות חיים והמלצות) יש לשלוח לעו"ד לילך אברוך מיחידת החילוט בדוא"ל:   LilachA@justice.gov.il​

רק פניות מתאימות תענינה.