גובה הכספים המצויים בידי החסוי שאינם שוללים הכרה כ'חסוי חסר אמצעים'

 
​על פי מבחני התמיכה, אחד מהתנאים להכרה כ- 'חסוי חסר אמצעים' הינו שסך הכספים הנמצאים בבעלותו של החסוי (למעט קרן פנסיה וביטוח מנהלים שטרם הגיע מועד פירעונם) אינם עולים על גובה הסכום הקבוע כ-"סכום שאינו בא בחשבון" בהתאם להוראת סעיף 9(ג)(1) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980.

  • בהתאם לסעיף 9(ג)(1) לחוק הבטחת הכנסה, גובה הכספים הינו סכום השווה לסכום הבסיסי כפול ארבע.
  • נכון ליום 01.01.2015 הסכום הבסיסי הינו 8,575 ש"ח, ולפיכך גובה הכספים שאינם שוללים הכרה כ-'חסוי חסר אמצעים' עומד על 35,028 ש"ח.
  • סכום זה מתעדכן אחת לשנה, בתחילת חודש ינואר.