מהו אפוטרופוס?

 
המונח אֶפוטרופוס, מקורו ביוונית, ומשמעותו "ממונה". המונח אף מוזכר מספר פעמים במקורות יהודיים, כמנהל נכסי אחר (בדרך כלל יתומים). ​​

אפוטרופסות היא זכות שבצדה חובה. האדם המשמש אפוטרופוס ממלא שליחות אישית וחברתית.


מערך הפיקוח על אפוטרופוסים באגף האפוטרופוס הכללי, הוקם במטרה להבטיח שאפוטרופוסים מבצעים את תפקידם כראוי, לפי הדין וההנחיות, ביושר, בהגינות ובתום לב – מתוך דאגה לרווחת האדם שמונה לו אפוטרופוס ולאיכות חייו, כך שיתפקד כאדם עצמאי ככל הניתן, שותף בקהילה ובחברה, והכל על מנת לממש את רצונו וטובתו. במסגרת זו, פועל האפוטרופוס הכללי לשמש גורם מדריך ומסייע לאפוטרופוסים.

 

כללי

 

אפוטרופוס הוא מי שמונה על ידי בית משפט לענייני משפחה, ולגבי האוכלוסייה המוסלמית- גם מי שמונה על ידי בית הדין השרעי, לנהל את ענייניו של אדם.
  
בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לאדם שאינו יכול לדאוג לענייניו, ואין אדם אחר שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו, לקטין או לפסול דין.

 

האפוטרופוס הכללי הוסמך לפקח על אפוטרופוסים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962
(להלן: "החוק").
 
  •  סוגי אפוטרופסות: אפוטרופוס יכול להתמנות לשם ניהול עניין מסוים או עניינים בתחום מסוים כגון ענייני הרכוש בלבד; העניינים האישיים או הרפואיים בלבד; ובמקרה הצורך גם לניהול כלל ענייניו של האדם (עניינים אישיים וענייני רכוש).
  • זהות האפוטרופוס: ניתן למנות כאפוטרופוס אדם, תאגיד אפוטרופסות, אפוטרופוס מקצועי או את האפוטרופוס הכללי (הואיל והאפוטרופוס הכללי מפקח על אפוטרופוסים, אין ממנים אותו בפועל כאפוטרופוס).

לעניין מינוי תאגיד אפוטרופסות או אפוטרופוס מקצועי ראה נוהל בין-משרדי לעניין תאגידי אפוטרופסות ואפוטרופוסים מקצועיים.

  • תוקף המינוי: אפוטרופוס יכול להתמנות באופן זמני לתקופה מוגבלת או באופן קבוע, בהתאם למה שקבע בית המשפט בצו המינוי. 

הליך מינוי אפוטרופוס

בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם, מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין השרעי בתחום השיפוט בו מתגורר האדם.

 

נציג המדינה בבקשות למינוי אפוטרופוס הוא היועץ המשפטי במשרד הרווחה ויש להוסיפו כמשיב בבקשות אלו.

 

למידע נוסף בנוגע להליך מינוי אפוטרופוס לחץ כאן.

 

לאחר מתן צו מינוי אפוטרופוס

בית המשפט או בית הדין מעביר העתק של צו המינוי למשרד האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי (בהתאם למקום מגורי האדם שמונה לו אפוטרופוס), לצורך פתיחת תיק הפיקוח.

 

לאיתור מחוז האפוטרופוס הכללי על פי מקום מגורי האדם שמונה לו אפוטרופוס לחץ כאן.

 

עם קבלת צו המינוי במשרד האפוטרופוס הכללי מתחיל תהליך פיקוח על האפוטרופוס שמונה, בהתאם להוראות החוק ותקנותיו.

 

פעולות הפיקוח נעשות על-ידי מפקחות ומפקחים מקצועיים במחוזותיו השונים של האפוטרופוס הכללי בתל-אביב, בחיפה, בבאר שבע ובירושלים, בהדרכה ובהכוונה של היחידה הארצית לפיקוח על אפוטרופוסים הממוקמת בהנהלת האפוטרופוס הכללי בירושלים.

 

הפיקוח של האפוטרופוס הכללי מתמקד באופן ניהול הרכוש על ידי האפוטרופוס, ואולם החל משנת 2014 עוסק האפוטרופוס הכללי בפיתוח מנגנון הפיקוח על הטיפול בענינים האישיים ומברר תלונות על תפקודם של אפוטרופוסים בכלל העניינים.  

 

בקשות המוגשות לאחר שניתן צו המינוי והנוגעות לרכוש האדם שמונה לו אפוטרופוס (כגון שימוש בכספו למטרות שונות, עסקאות מקרקעין, השקעת כספיו) הינן בטיפול היועץ המשפטי במשרד האפוטרופוס הכללי ויש להוסיפו כמשיב בבקשות אלו.

 

תפקיד האפוטרופוס

על האפוטרופוס לברר את רצונו וצרכיו של האדם ולסייע לו בטיפול בענייניו, בהתאם לסוג המינוי. עליו לפעול במסירות ובנאמנות, ולשים לנגד עיניו את טובתו של האדם, רצונו ושמירת כבודו. ככל הניתן, על האפוטרופוס לשמוע את דעת האדם ולהתייעץ עמו בכל עניין הנוגע לו ולרכושו, ולמסור לו מידע הנוגע אליו בשפה המובנת לו. על האפוטרופוס לפעול, ככל הניתן, בשיתוף פעולה עם בני משפחה וחברים הקרובים לאדם ועם גורמי טיפול.  

חובות האפוטרופוס מפורטות בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ובתקנות.

 

אפוטרופוס לענייני רכוש

על האפוטרופוס לרכוש לשמור על נכסי האדם, לנהל אותם ולדאוג לפיתוחם. בין יתר תפקידיו עליו לפעול למיצוי זכויותיו הכלכליות של האדם (למשל, במקרה בו האדם זכאי לקצבה מטעם הביטוח הלאומי, על האפוטרופוס לפעול לקבלת הקצבה). למידע בעניין גורמים המסייעים במיצוי זכויות לחץ כאן.

 

על האפוטרופוס לרכוש להגיש לאפוטרופוס הכללי פרטה ודוחות תקופתיים בהתאם לחוק ולהנחיות שקבע, אף אם לא נשלחה דרישה להגשת הדיווח מטעם האפוטרופוס הכללי.  הדיווח מאפשר לאפוטרופוס הכללי לוודא שעניניו של האדם מטופלים כנדרש.

 

תפקוד לא תקין של האפוטרופוס והעדר דיווח עלולים להביא לפנייה לבית המשפט ואף להחלפת האפוטרופוס.

 

למידע נוסף בנוגע לחובות הדיווח של האפוטרופוס – לחץ כאן

 

אפוטרופוס לעניינים אישיים

אפוטרופוס הממונה על ענייניו האישיים של אדם אחר, אחראי לדאוג לעניינים שונים שאינם ניהול הרכוש והכספים, ובהם עניינים רפואיים, דאגה למקום המגורים, ביקור האדם וכל מה שנוגע למילוי רצונותיו, צרכיו ורווחתו.

 

במסגרת תפקידו, על האפוטרופוס לפעול למיצוי זכויותיו של האדם (זכויות לא כספיות).

לרשימת גורמים המסייעים בנושא מיצוי זכויות לחץ כאן

 

להנחיות בעניין חובות ותפקידי האפוטרופוס, לחץ על הקישורים הבאים: 

 

לנוחות הציבור-דף ההנחיות תורגם למספר שפות ובכללן ערבית, אנגלית, רוסית, ספרדית וצרפתית.

 

מידע כללי נוסף

בכל עניין הקשור למילוי תפקידיו של האפוטרופוס ולפיקוח על האפוטרופסים, שאין לגביו הסדר או הוראות בחוק, רשאי האפוטרופוס להתייעץ עם מערך הפיקוח באפוטרופוס הכללי וכן להגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות לגבי ביצוע תפקידיו.

 

ניתן לפנות בשעות קבלת קהל המתקיימת במחוזות האפוטרופוס הכללי בימים א', ב', ד', ה' (בימי ג' לא מתקיימת קבלת קהל) בין השעות 8:30 – 12:30 אין צורך לתאם מראש. 

לפרטי הקשר במחוזות האפוטרופוס הכללי ובהנהלת האגף, לחץ כאן:

 

מחוז תל אביב והמרכז מחוז באר שבע והדרום מחוז חיפה והצפון מחוז ירושלים הנהלה
 

רשימת החוקים והתקנות הרלוונטיים לאפוטרופוס