מדריך למבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך

 
​המדריך מופנה בעיקרו אל הממנה אך גם מיופה הכוח ועורך הדין, עורך ייפוי הכוח, יוכלו למצוא בו מידע שימושי רב.​

  • מדריך לממנה ייפוי כוח מתמשך​​.
  • הכשרת עו"ד לעריכת ייפוי כוח מתמשך - לשכת עוה"ד הודיעה לנו כי ההכשרות לעו"ד בתחום ייפוי כוח מתמשך לא יתקיימו במועדים שפורסמו. לקבלת המועדים המעודכנים יש להיכנס לאתר האינטרנט של לשכת עוה"ד.
  • רשימת עו"ד שרשאים לערוך ייפוי כוח מתמשך