קרנות האפוטרופוס הכללי

 
האפוטרופוס הכללי משמש כנאמן בעשרות קרנות שהוקמו בחיי המקדיש או מכוח צוואה.

שתיל שצומח מתוך מגדל מטבעות

קרנות אלה רשומות בפנקסי רשם ההקדשות במשרד המשפטים  כהקדשות ציבוריים.

סמכויותיו של האפוטרופוס הכללי כנאמן קבועות בחוק הנאמנות, תשל"ט- 1979.
בחבר הנאמנים של כל קרן מכהן כנאמן האפוטרופוס הכללי, בין אם כנאמן יחיד ובין אם כנאמן שותף יחד עם גורמי ממשלה אחרים ו/או אנשים פרטיים.
הקרנות מעניקות כספים ליחידים ולארגונים למטרות חלוקה מגוונות ובכללן מלגות לימודים, תקציבי מחקר וסיוע למגוון אוכלוסיות.
היתרות לחלוקה משתנות משנה לשנה בהתאם לגובה הקרן ולרווחים שנוצרו באותה שנה.
כספי הקרנות מושקעים על ידי האפוטרופוס הכללי בהתאם לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ט- 1979.

 

 

קרנות על פי אשכולות

 לנוחיותכם רשימה של קרנות האפוטרופוס הכללי לשנת 2016 בתחומים המוגדרים כדלקמן:

 

  • יובהר כי אין מדובר ברשימה מלאה של כלל הקרנות המנוהלות על ידי האפוטרופוס הכללי, וקרנות בתחומים נוספים יתפרסמו באתר במהלך שנת תשע"ז – 2017.
  • בכל אשכול מצויין דרך הפניה להגשת בקשה תמיכה. יודגש כי אין להפנות בקשות באופן ישיר לאפוטרופוס הכללי.