אודות האפוטרופוס הכללי

 
תפקידי מכלול האפוטרופוס הכללי רבים ומגוונים ובינהם:

  • גילוי רכוש עזוב וניהולו.
  • טיפול בקבלת עזבונות ותרומות לטובת המדינה.
  • טיפול בקבלת מתנות בידי עובדי ציבור.
  • ניהול רכוש מחולט.
  • ייצוג היועץ המשפטי לממשלה בענייני ירושה.
  • אפוטרופסות, הליכי הצהרת מוות וזכויות נעדרים.
  • פיקוח על אפוטרופוסים ועל מנהלי עזבון.
  • הנאמן הציבורי - ניהול הקדשות לטובת הציבור.