מאגר בעלי מניות List of JCT Shareholders - JCT

 
​לתשומת לב: רשימה זאת כוללת מספר שמות של בעלי מניות JCT שמניותיהם כבר נפדו.
Please note: This list includes a number of names of JCT shareholders whose shares have already been redeemed

חיפוש בעלי מניות
שם משפחה / Last Name
עיר / City
נקה