חקיקה

 
לנוחות הגולשים, להלן קישורים לפסקי דין בתחום איתור נכסים עזובים והשבתם. נציין כי אין רשימה זו מהווה סקירה ממצה של כלל פסקי הדין בתחום.