רשימת נעדרים ורשימת נספים

 
|21/08/2016 |

רשימת נעדרים ורשימת נספים​​

רשימת רכוש
האפוטרופוס הכללי מופקד על ניהולם של נכסים עזובים : דירות ובתים, קרקעות וכספים. כדי לאתר את בעל הרכוש, מפורסמת רשימה זו של כ-17 אלף שמות של בעלי רכוש, המנוהל על ידינו.

קובץ נעדרים- נכסי נעדרים מנוהלים ע"י האפ"כ. ​

 

רשימת נספים
רשימה של כ-2,000 שמות של בעלי רכוש - כספים, מקרקעין, שעפ"י הגדרת חוק נכסים של נספי שואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו - 2006, הוגדר רכושם כ"נכס של נספה שואה".

לאחר סגירת החברה ביום 31.12.17, הועברו אל האפוטרופוס הכללי נכסי נספי השואה והמידע על כלל הנכסים שנוהלו בחברה, בהתאם להוראות סעיף 67א לחוק הנכסים. 


לרשימת הנכסים שהועברו מהחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ (בפירוק) לאפוטרופוס הכללי.​