פעילות ב"כ היועמ"ש במחלקות אפ"כ - נתונים לשנת 2011

 

פעילות בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במחלקות אפוטרופוס הכללי 

 • שנת 2011 התאפיינה בגידול בפעילות ב“כ היועץ המשפטי לממשלה בכל אחד ממחוזות האגף, הן בתחום תיקי העזבון והן בתחום תיקי האפוטרופסות וההליכים לפי חוק הצהרות מוות.
 • במהלך שנת העבודה הסתכמו התגובות והבקשות שטופלו ע“י ב“כ היועץ המשפטי לממשלה
  בכלל המחוזות ב- 57,514 תגובות, עלייה של כ- 14%  לעומת שנת 2010 בה נתנו 50,571 תגובות.

טבלת תגובות היועץ המשפטי לפי מחוזות 

גרף עוגה - תגובות בא כח היועץ המשפטי בתיקי עזבונות ואפוטרופסות לשנת 2011 

 • בראייה רב שנתית מדובר בעלייה נמשכת בהיקף הפעילות של ב“כ היועץ המשפטי לממשלה בכל אחד ממחוזות האגף המבטאת עלייה בשיעור של כ- 20% בפרק זמן של 3 שנים 48,087 תגובות. (בכלל המחוזות בשנת 2008).
 • תגובות ובקשות ב“כ היועמ“ש (כלל המחוזות) בחלוקה לפי שנים:
  טבלה -תגובות ובקשות ב“כ היועמ“ש (כלל המחוזות) בשנים 2008-2011
  *תגובות ובקשות בתיקי עזבון לרשם לענייני ירושה, בית הדין הרבני ובתי המשפט לענייני ירושה.
  ** תגובות ובקשות לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ובהליכים לפי חוק הצהרות מוות.

גרף עמודות - תגובות ובקשות בא כח היועץ המשפטי לסגויהן - 2008-2011