פעילות ב"כ היועמ"ש במחלקות אפ"כ - נתונים לשנת 2012

 
​פרקליטי האגף במחוזות השונים עוסקים בייצוג היועץ המשפטי לממשלה בבקשות בענייני ירושה ומעמד אישי בבתי המשפט, בבתי דין דתיים ובפני הרשמים לענייני ירושה, בנושאים הבאים:

בענייני ירושות וצוואות

 • לאחר הגשת בקשה למתן צו ירושה או למתן צו קיום צוואה, עוברת הבקשה לבא כוח היועמ”ש, אשר עורך בחינה מהותית לבקשה ומביע את עמדתו. לאחר אישור בא כוח היועמ”ש, מוחזרת הבקשה לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הדתי אליו הוגשה למתן צו מתאים. אם סבור בא כוח היועמ”ש כי ראוי להתערב בבקשה שהוגשה לרשם לענייני ירושה, עוברת הבקשה לדיון בפני בית משפט מתאים.

בענייני כשרות משפטית ואפוטרופסות - זכויות של קטינים, נעדרים, חסויים וחולי נפש

 • ב”כ היועמ”ש מגיש עמדתו בבקשות לאישור פעולות של קטינים, חסויים או פסולי דין, על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב - 1962.

בהליכים לפי חוק הצהרות מוות

 • בא כוח היועמ”ש הינו משיב לכל הבקשות המוגשות לבית המשפט לענייני משפחה, בהן מבוקש להצהיר על מותו של מנוח, נספה שואה או נעדר.

 

נתונים על פעילות ב”כ היועץ המשפטי לממשלה בשנת 2012

 • שנת 2012 התאפיינה בגידול בפעילות ב”כ היועץ המשפטי לממשלה במחוזות האגף.
 • תגובות ובקשות ב”כ היועץ המשפטי: במהלך שנת העבודה 2012 הסתכמו התגובות והבקשות שטופלו ע”י ב”כ היועץ המשפטי לממשלה בכלל המחוזות ב- 54,175 תגובות.
  תגובות ובקשות היועץ המשפטי שטופלו לפי מחוזות
  1. תגובות ובקשות ב”כ היועמ”ש (כלל המחוזות) בשנים 2008-2012:
   תגובות ובקשות היועץ המשפטי בעינייני עזבונות ואפוטרופסות בשנים 2008-2012
   * תגובות ובקשות בתיקי עזבון לרשם לענייני ירושה, בית הדין הרבני ובתי המשפט לענייני ירושה.
   ** תגובות ובקשות לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ובהליכים לפי חוק הצהרות מוות.

כמות תיקי יועמ”ש במחוזות האגף בשנת 2012

 • במהלך שנת 2012 נפתחו בכלל מחוזות האגף 55,502 תיקי יועמ”ש - אפוטרופוס כללי (לרבות תיקי כשרות משפטית ואפוטרופסות, הליכים לפי חוק הצהרת מוות, ותיקי ירושה) על פי החלוקה הבאה:כמות תיקי יועמ”ש במחוזות האגף בשנת 2012 

הופעות ב”כ היועמ”ש בדיונים משפטיים בשנת 2012

 • במהלך שנת 2012 הופיעו פרקליטי ב”כ היועמ”ש במחלקות האפוטרופוס הכללי במחוזות האגף השונים ב- 3,583 דיונים בבתי המשפט ברחבי הארץ, על פי החלוקה הבאה:
  הופעות ב”כ היועמ”ש בדיונים משפטיים בשנת 2012