פעילות ב"כ היועמ"ש במחלקות אפ"כ - נתונים לשנת 2013

 
שנת 2013 התאפיינה בגידול בפעילות בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במחוזות האגף.

​תגובות ובקשות בא כוח היועץ המשפטי

 • במהלך שנת העבודה 2013 הסתכמו התגובות והבקשות שטופלו על-ידי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה בכלל המחוזות ב- 55,950 תגובות (לעומת 54,175 תגובות בשנת 2012). מדובר בעלייה של 3.3% במספר התגובות והבקשות שטופלו בהשוואה לשנת 2012.תגובות בא כח היועץ המשפטי לפי מחוזות - טבלה וגרף תגובות ובקשות בא כח היועץ המשפטי (כלל המחוזות) בשנים 2009-2013 
  * תגובות ובקשות בתיקי עזבון לרשם לענייני ירושה, בית-הדין הרבני ובתי המשפט לענייני ירושה.
  ** תגובות ובקשות לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ובהליכים לפי חוק הצהרות מוות.תגובות ובקשות בא כח היועץ המשפטי לשנים 2009-2013 - גרף עמודות 

כמות תיקי היועץ המשפטי במחוזות האגף בשנת 2013

 • במהלך שנת 2013 נפתחו בכלל מחוזות האגף 57,904  תיקי יועץ משפטי - אפוטרופוס כללי (לרבות תיקי כשרות משפטית ואפוטרופסות, הליכים לפי חוק הצהרת מוות ותיקי ירושה) על-פי החלוקה הבאה:
   טבלה לפי מחוזות
 • מדובר בעלייה של 4.3% במספר התיקים שנפתחו בהשוואה לשנת 2012, שבה נפתחו 55,502 תיקי יועץ משפטי - אפוטרופוס כללי.

הופעות בא כוח היועץ המשפטי בדיונים משפטיים בשנת 2013

 • במהלך שנת 2013 הופיעו פרקליטי בא כוח היועץ משפטי במחלקות האפוטרופוס הכללי במחוזות האגף השונים ב- 2,994 דיונים בבתי המשפט ברחבי הארץ (הנתון המקביל בשנת 2012 עמד על 3,583), על-פי החלוקה הבאה:
  הופעות בא כוח היועץ המשפטי בדיונים משפטיים בשנת 2013