פעילות ב"כ היועמ"ש במחלקות אפ"כ - נתונים לשנת 2014

 
​שנת 2014 התאפיינה בגידול בפעילות בא כוח היועץ המשפטי לממשלה במחוזות האפוטרופוס הכללי.

​תגובות ובקשות בא כוח היועץ המשפטי

 • במהלך שנת העבודה 2014 הסתכמו התגובות והבקשות שטופלו על-ידי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה בכלל המחוזות ב-56,256 תגובות (לעומת 55,950 תגובות בשנת 2013 ו- 54,175 תגובות בשנת 2012).
  טבלת כמות תגובות בא כח היועץ המשפטי לפי מחוזגרף עוגה - כמות תגובות לפי מחוז תגובות ובקשות בא כח היועץ המשפטי בשנים 2010-2014 
  * תגובות ובקשות בתיקי עזבון לרשם לענייני ירושה, בית-הדין הרבני ובתי המשפט לענייני ירושה.
  ** תגובות ובקשות לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ובהליכים לפי חוק הצהרות מוות.
 גרף עמודות - כמות תגובות לשנים 2010-2014 

כמות תיקי היועץ המשפטי במחוזות האפוטרופוס הכללי

 • במהלך שנת 2014 נפתחו בכלל מחוזות האפוטרופוס הכללי 60,759 תיקי יועץ משפטי-אפוטרופוס כללי (לרבות תיקי כשרות משפטית ואפוטרופסות, הליכים לפי חוק הצהרת מוות ותיקי ירושה) על-פי החלוקה הבאה:כמות תיקי היועץ המשפטי במחוזות האפוטרופוס הכללי
 • מדובר בעלייה של כ- 5% במספר התיקים שנפתחו בהשוואה לשנת 2013, שבה נפתחו 57,904 תיקי יועץ משפטי-אפוטרופוס כללי, ובעלייה של כ- 9.5% בהשוואה לשנת 2012, שבה נפתחו 55,502 תיקים.

הופעות בא כוח היועץ המשפטי בדיונים משפטיים

 • במהלך שנת 2014 הופיעו פרקליטי בא כוח היועץ המשפטי במחלקות האפוטרופוס הכללי במחוזות השונים ב- 1,705 דיונים בבתי המשפט ברחבי הארץ, על-פי החלוקה הבאה:
   הופעות בא כוח היועץ המשפטי בדיונים משפטיים בשנת 2014