פיקוח על אפוטרופסים ומנהלי עיזבון - נתונים לשנת 2011

 

פיקוח על אפוטרופסים ומנהלי עיזבון

  • במהלך שנת העבודה 2011 נפתחו בכלל מחוזות האגף 5,075 תיקי פיקוח על אפוטרופסים. בתקופה זו נסגרו 3,131 תיקי פיקוח על אפוטרופסות.
  • סה"כ מס‘ תיקי הפיקוח הפעילים עמד בסוף שנת 2011 על 44,817 תיקים.
  • מספר תיקי הפיקוח שנפתחו מהווה עלייה של כ- 6% ביחס לשנת 2010 במהלכה נפתחו 4,803 תיקי פיקוח ועלייה של למעלה מ- 16% בתוך 3 שנים (4,367 תיקי פיקוח שנפתחו במהלך שנת 2008.
מספר תיקי פיקוח שנפתחו לפי מחוזות האפוטרופוס הכללי
גרף עוגה - מספר תיקים שנפתחו לפי מחוזות ב 2011 
  • פתיחת וסגירת תיקים בתחום הפיקוח על אפוטרופסים בשנים 2008-2011: 
מספר תיקי פיקוח שנפתחו לשנים 2008-2011  
 גרף - פתיחת תיקי פיקוח לפי שנים 2008-2011  

נתונים על הפעילות בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון בשנת 2011

  • במהלך שנת העבודה 2011 נפתחו בכלל מחוזות האגף 734 תיקי פיקוח על מנהלי עזבון. בתקופה זו נסגרו 570 תיקי פיקוח על מנהלי עזבון.
  • סה"כ מס‘ תיקי הפיקוח הפעילים עמד בסוף שנת 2011 על 5,994 תיקים.
טבלת תיקי פיקוח על עיזבונות לפי סטטוס  
גרף עוגה - מספר פתיחת תיקי פיקוח על מנהלי עיזבון בחלוקה לפי מחוזות  

פתיחת וסגירת תיקים בתחום הפיקוח על מנהלי עזבון בשנים 2008-2011

  • 734 תיקים נפתחו בשנת 2011, מהווה עלייה של כ- 17% ביחס לשנת 2010 (במהלכה נפתחו 628 תיקי פיקוח).
טבלת תיקי פיקוח על עיזבון שנפתחו לשנים 2008-2011  
גרף - תיקי פיקוח על עיזבון לשנים 2008-2011