יחידת ההשקעות

כתבות מרכזיות

 • יחידת ההשקעות • כללי


  ​הכספים המנוהלים על-ידי האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי מושקעים על-ידי יחידת ההשקעות שבהנהלת האגף. היחידה פועלת במבנה של חדר עסקאות ו-"BACK OFFICE" ׁ(סליקה ובקרת עסקאות)ׁ.


  להרחבה
 • השקעת כספים


  ​הכספים המנוהלים באפוטרופוס הכללי מושקעים בשוק ההון הישראלי בהשקעה משותפת, בהתאם למדיניות ולהנחיות וועדת ההשקעות. הכספים מוחזקים בקרנות ייעודיות לתחומי הפעילות של האגף, המנוהלים במתכונת דומה לקרן נאמנות. כספי האגף מחולקים ל- 9 קרנות, בהתאם למעמד המשפטי של הכספים ובהתאם לחבות המס והאפיון הכללי של כל קרן.

  להרחבה
 • מבנה ופעילות היחידה


  ​יחידת ההשקעות כוללת כלכלנים-מנהלי תיקים ומנהל חשבונות, המשמש כסולק ומבקר עסקאות.
  היחידה פועלת בשוק ההון באמצעות שני בנקים – לאומי ומזרחי טפחות, על בסיס שוטף ובאמצעות ברוקרים מבתי השקעות לצורך "עסקאות קאסטודיאן"– עסקאות מזדמנות של קנייה/ מכירה ולא חשבון מנוהל.

  להרחבה