על כאב הלב אנחנו לא יכולים להקל
על כאב הראש - כן

בקשות מקוונות לצו ירושה וקיום צוואה

במסגרת שיפור השירות לאזרח חונך האפוטרופוס הכללי מערכת מקוונת להגשת בקשות לצו ירושה ולצו קיום צוואה. המערכת מאפשרת להגיש בקשות לרשם הירושה מרחוק, בקלות, במהירות וביעילות. ניתן להגיש בקשות מקוונות במקרים הבאים:

יתרונות ההגשה במערכת המקוונת:

הדרך לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה:

הבקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה מטופלת באפוטרופוס הכללי ב-3 שלבים:

  • א. טיפול מזכירות בבקשה

    מזכירות רשם הירושה בלשכות השונות, מקבלת מן הציבור את הבקשות, בודקת האם הבקשות עומדות בדרישות חוק הירושה ובתקנות שהותקנו מכוחו וכי תשלום האגרה בוצע כדין. עם קבלת הבקשה ופתיחת התיק בעניינה, מתפרסם דבר הגשת הבקשה לציבור בעיתונות וברשומות. ממועד הפרסום ניתנים לציבור ארבעה עשר (14) ימים להגיש התנגדות למתן הצו (לעיון ברשימת הנפטרים שהוגשה בקשה לרשם הירושה בעניינם לחץ כאן).

  • ב. טיפול משפטי על ידי פרקליטי האפוטרופוס הכללי

    לאחר שלב פתיחת התיק במזכירות הרשם, הבקשה מועברת לבדיקה משפטית ולקבלת תגובת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה. בעניין זה משמשים פרקליטי האפוטרופוס הכללי באי כוח היועץ המשפטי לממשלה.

  • ג. מתן הצו

    לאחר קבלת תגובת בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, מוחזרת הבקשה למזכירות הרשם לענייני ירושה לשם הבאתה בפני רשם הירושה וחתימת הצו על ידו, או מתן החלטה להעברה לבית המשפט לענייני ירושה בהתאם להוראות חוק הירושה.

לפרטים נוספים ולהגשה מקוונת של בקשה לצו ירושה לפרטים נוספים ולהגשה מקוונת של בקשה לצו קיום צוואה