טיפול בנכסים עזובים

 
תוצאות 2-1 מתוך 2 תוצאות
תוצאות 2-1 מתוך 2 תוצאות
שם הטופסממויין לפי שם הטופס בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדטפסים נוספיםממויין לפי טפסים נוספים בסדר יורד
בקשה לבירור פרטים על רכוש נעדרים המנוהלים ע"י האפוטרופוס הכלליdocx הורד קובץ בקשה לבירור פרטים על רכוש נעדרים המנוהלים ע"י האפוטרופוס הכללי
 
Request for details on the missing assets managed by the Administrator Generaldocx הורד קובץ pniyot.docx