פירוק חברה

 
תוצאות 7-1 מתוך 7 תוצאות
תוצאות 7-1 מתוך 7 תוצאות
להרחבהשם הטופסממויין לפי שם הטופס בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורד
 תעודת השלמה לקראת דיון בבקשת פירוקהורד קובץ טופס תעודת השלמה בבקשה לפירוק חברה
 
טופס 1 - בקשה לפירוק חברההורד קובץ בקשת פירוק חברה
 

 כתב ערובה לבעל תפקיד - טופס 4 לתקנות החברותהורד קובץ כתב ערובה לבעל תפקיד
 
 דו"ח על מצב עסקי חברההורד קובץ דו"ח על מצב עסקי החברה- טופס 7 תקנה 25 א
 
 טופס תביעת חוב להגשה בהליך פירוק חברה - טופס 21pdf הורד קובץ  טופס תביעת חוב להגשה בהליך פירוק חברה - טופס 21
 
 יפוי כח להגשת תביעת חוב להליך פירוק חברההורד קובץ יפוי כח
 
 תצהיר נלווה לטופס תביעת חוב מקוונתpdf הורד קובץ  תצהיר נלווה לטופס תביעת חוב מקוונת