חיפוש טפסים

 
 


חיפוש טפסים
תוצאות 10-1 מתוך 92 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 92 תוצאות
שם הטופסממויין לפי שם הטופס בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדטפסים נוספיםממויין לפי טפסים נוספים בסדר יורד
דף הנחיות למילוי דו"ח הכנסות והוצאותpdf הורד קובץ  hanhayotdoch_cnv.pdf
 

 

 
רשימת מסמכים נלווים לבקשת חייב/ת לצו כינוסpdf הורד קובץ  רשימת מסמכים נלווים לבקשת חייב לצו כינוס
 
 
הנחיות לטיפול במפגעים סביבתיים בהליך כינוס הבראה ופירוקpdf הורד קובץ  svivatiim_cnv.pdf
 
דף מידע למגיש בקשה למתן צו כינוס ופשיטת רגלpdf הורד קובץ  knr14.pdf
 
טופס 5 - דין וחשבון על חובות ונכסיםdocx הורד קובץ tofes-5.docx
 
הנחייה בדבר אי קיום אסיפת נושים ראשונה בהליכי פשיטת רגלpdf הורד קובץ  knr141.pdf
 
קריטריונים מנחים לקביעת תשלומים עתיים לחייבים בהליכי פשיטת רגלpdf הורד קובץ  guidinglines.pdf
 
בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו פושט רגל - טופס 4הורד קובץ בקשת החייב למתן צו כינוס ולהכרזתו כפושט רגל - טופס 4

דף הנחיות להגשת בקשה לפשיטת רגל

 

 
  
שאלון לחייב לקביעת התשלום החודשי
מילוי השאלון דרוש לחישוב התשלום החודשי לחייב בהתאם להנחיות הכונס הרשמי שפורסמה ביוני 2016
 
 
 
תעודת השלמה לקראת דיון בבקשת פירוקהורד קובץ טופס תעודת השלמה בבקשה לפירוק חברה
 
הנחיות לטיפול בתביעות חוב המוגשות באיחור ובבקשות להארכת מועדpdf הורד קובץ  knr16_cnv.pdf