חיפוש טפסים

 
 


חיפוש טפסים
תוצאות 50-41 מתוך 92 תוצאות
תוצאות 50-41 מתוך 92 תוצאות
שם הטופסממויין לפי שם הטופס בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדטפסים נוספיםממויין לפי טפסים נוספים בסדר יורד
סל טיפול בחסויים - הנחיות לאפוטרופוסים לעניינים אישיים ולרכושpdf הורד קובץ  apoteshirechush.pdf
 
סל טיפול בחסויים - רוסיתpdf הורד קובץ  paptklalirussian.pdf
 
פרטת נכסי אדם שמונה לו אפוטרופוסpdf הורד קובץ  פרטת נכסי חסוי/ה
 

דו"ח עדכון על ניהול נכסי האדם שמונה לו אפוטרופוסpdf הורד קובץ  דו"ח עידכון על ניכסי חסוי
 

פרטת נכסי חסויהורד קובץ פרטת עיזבון
 
נוהל פיקוח על מנהלי עיזבוןpdf הורד קובץ  pezvnohal.pdf
 
דין וחשבון כספי על ניהול עיזבוןהורד קובץ dincheshbonez.doc
 
בקשת צו ירושה על פי חוק נכסים של ניספי השואההורד קובץ בקשת צו ירושה על פי חוק נכסים של ניספי השואה
דף מידע למגיש בקשה לצו ירושה לצורך קבלת נכס של נספה השואה
דף מידע למגיש בקשה לצו ירושה אחר נספה שואהdocx הורד קובץ 222.docx
 
בקשה לקבלת מידע לפי הוראות פקודת פשיטת רגל - מיועד רק לגופים מוסדייםהורד קובץ בקשה לקבלת מידע לפי הוראות פקודת פשיטת רגל - מיועד רק לגופים מוסדיים