טפסים נוספים בענייני ירושה

 
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
תוצאות 6-1 מתוך 6 תוצאות
שם הטופסממויין לפי שם הטופס בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורדטפסים נוספיםממויין לפי טפסים נוספים בסדר יורד
בקשה לביצוע החזר אגרהdocx הורד קובץ בקשה לביצוע החזר אגרה (טופס וורד)
 
בקשה למינוי מנהל עיזבוןהורד קובץ בקשה למינוי מנהל עיזבון - 2014
מסמכי יסוד בבקשה למינוי מנהל עיזבון קבוע
בקשת צו ירושה על פי חוק נכסים של ניספי השואההורד קובץ בקשת צו ירושה על פי חוק נכסים של ניספי השואה
דף מידע למגיש בקשה לצו ירושה לצורך קבלת נכס של נספה השואה
תצהיר בדבר הסתלקות מעיזבוןהורד קובץ תצהיר הסתלקות
 
פרטת עיזבוןהורד קובץ טופס פרטת עיזבון
 
בקשה לעיון בתיק בלשכת הרשם לענייני ירושהdocx הורד קובץ browseask.docx