צו קיום צוואה

 
תוצאות 4-1 מתוך 4 תוצאות
תוצאות 4-1 מתוך 4 תוצאות
להרחבהשם הטופסממויין לפי שם הטופס בסדר יורדמקוון   קובץממויין לפי הורדה בסדר יורדמידע נוסףממויין לפי מידע נוסף בסדר יורד
 הודעה ליורש על פי צוואהpdf הורד קובץ  הודעה ליורש על פי הצוואה
הורד קובץ הודעה ליורש על פי צוואה
 
 בקשת צו קיום צוואהpdf הורד קובץ  בקשת צו קיום צוואה
הורד קובץ בקשת צו קיום צוואה וורד
דף מידע למגיש בקשה לצו קיום צוואה - באופן לא מקוון
 בקשה לצו קיום צוואה – אנגליתdocx הורד קובץ english-order.docx
​Application for Probate Order
 בקשה לצו קיום צוואה – צרפתית docx הורד קובץ Requête d’acte d’exécution de testament
​Requête d’acte d’exécution de testament