האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי פירסם את דו"ח סיכום פעילותו לשנת 2016

 
|24/12/2017 |

​הדו"ח כולל סקירה כללית של פעילות האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ומכלולי פעילותו השונים - האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי, הרשם לענייני ירושה - ומלווה בנתונים סטטיסטיים רבים ומקיפים.