האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי פירסם את דו"ח סיכום פעילותו לשנת 2015

 
|24/05/2016 |

​דו"ח סיכום הפעילות לשנת 2015 כולל סקירה כללית של פעילות האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ומכלולי פעילותו השונים - האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי, הרשם לענייני ירושה - ומלווה בנתונים סטטיסטיים רבים ומקיפים.